Ombygning af Hans Jensensvej holder julepause fra 9. december

Billund Kommune har rykket tidsplanen for ombygningen af Hans Jensensvej i Billund for at tilgodese julehandlen i midtbyen.

Billund Kommune er i fuld gang med at ombygge Hans Jensensvej i Billund. Ombygningen sker for at forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter.

Ombygningen finder sted i flere etaper. Arbejdet er netop nu i gang med 2. etape, og vejen er i denne etape spærret frem til 9. december (markeret med blåt på kortet).

Når arbejdet er færdigt i etape 2, holder ombygningen pause for at tilgodese julehandlen i midtbyen. Det betyder, at Billund Kommune etablerer de nødvendige foranstaltninger, så det bliver muligt at køre på vejen i resten af december.

Den del af parkeringspladsen ved Billund Centeret, som bliver benyttet til oplagsplads, vil blive lukket af i december. Derfor kan den del ikke benyttes til parkering i december skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

I første uge af januar går 3. etape i gang. I etape 3 bliver der etableret nye fortove, cykelstier og en helle i midten af vejen. Under etape 3 flytter busstationen midlertidigt hen til varmeværket på Højmarksvej. Vejen vil i den nye tidsplan være spærret frem til slutningen af februar (markeret med rødt på kortet).

Sideløbende ombygger Billund Kommune også fortov og cykelsti mellem Kastanjerundkørslen og Skolevej. Under dette arbejde afspærres fortov og cykelsti (markeret med grønt på kortet)

Kortet viser de forskellige etaper og afspærringer på Hans Jensensvej. Illustration: Billund Kommune