GrindstedArkivet udgiver ny bog

I 1840 lå der midt på den nøgne jyske hede et såkaldt ejerlav med navnet Grindsted By. Her ved åen var der en kirke, en præstegård, en skole og fire gårde. En ny bog fortæller historien om, hvordan en egentlig bebyggelse opstår og bliver til en stationsby.

 ”Opkomsten af en by – Bønder og borgere i Grindsted-Grene Sogn 1840 – 1920”. Dette er titlen på en ny bog, som GrindstedArkivet udgiver. I den anledning inviteres alle interesserede til reception i 10. klasse centret på Tinghusgade 16, søndag den 20. november, kl. 12:30 – 13:30, hvor der bydes på et lille glas.

Forfatter til bogen er Ole Søbye, der er en af GrindstedArkivets mange frivillige medarbejdere. Ved receptionen vil Ole Søbye fortælle om bogens tilblivelse. Bogen fortæller historien om, hvordan Grindsted først opstod som en afsondret bebyggelse midt i det vidtstrakte Grindsted-Grene Sogn, der bredte sig fra Billund i øst til Eg i vest. ”Det sidste sted før døden” – som en besøgende engang skrev.

Historien giver en detaljeret beskrivelse af, hvordan en stribe enggårde først udvikler sig til noget, der ligner ”det vilde vesten”, hvor forbindelsen til omverdenen klares med diligencen til købstæderne i Vejle eller Varde. Siden opstår en landsby, der bliver til stationsby og centerby.

Bogen er – i A4-format på 212 sider – disponeret som en gennemgående fortællende tekst med udvalgte årstal som overskrifter. På den måde fungerer bogen også som et opslagsværk over udviklingen i Grindsted. I mange tilfælde bliver et emne delt over flere tidsperioder, f.eks. fortællingen om en person. Hermed ligger der mange parallelle fortællende spor gennem den samlede kronologi.

Bogen er rigt illustreret med fotos, oversigter i skemaform, tabeller, citater, uddrag af folketællinger og realregistre, matrikelkort, bykort og andre historiske kort. Disse illustrationer med tilhørende tekster dokumenterer den lokale historie, samtidig med at de supplerer og uddyber fortællingen, så den også fremstår som en slags billedbog med mange af Grindsted-fotografen Hans Lunds billeder som elementer.

Efter receptionen – samme søndag den 20. november – er der kl. 14:00 fortælleeftermiddag ved formanden for DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), Charlotte Bach Thomassen. Charlotte er født og opvokset i Grindsted og vil fortælle om, hvad byen har betydet for hende.

Der er gratis adgang for alle til begge arrangementer skriver GrindstedArkivet i en pressemeddelelse.