Skolekonkurrence med fokus på førstehjælp

Foto: Peter Søernsen

Konkurrencen ’Skolernes Førstehjælpspris’ for 7. til 10. klasser skal sætte fokus på førstehjælp, så vi kan redde endnu flere liv i Danmark.

Hvert år falder cirka 5.000 danskere om med hjertestop uden for hospital i Danmark. Det er knap 14 danskere om dagen. Når det sker, starter en kamp mod uret. For hvert minut, der går, til hjælpen sættes ind, falder chancen for overlevelse med 10 procent. Omvendt stiger chancen for at overleve med op til tre gange, hvis der bliver givet førstehjælp, til ambulancen når frem.

”I GF Forsikrings Fond ønsker vi at uddanne en generation af ’nærhjælpere’. Det ligger i direkte tråd med Røde Kors’ mål om, at alle danskere skal kunne førstehjælp. Derfor er vi i GF Fonden sponsor på en række aktiviteter, der skal nå bredt ud i befolkningen,” siger Jørgen Kristoffersen, bestyrelsesformand i GF Fonden.

En af dem er konkurrencen ’Skolernes Førstehjælpspris’, hvor man kan tilmelde 7.-10. klasser eller en hel skole. Det gælder om at finde på de mest kreative ideer, som sætter fokus på førstehjælp, og hovedpræmien er 20.000 kroner.

De unge er fremtidens førstehjælpere

Statistikken råber det højt og klart: Førstehjælp virker! Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag ca. 14 % i Danmark. Det er næsten en firdobling siden 2001, hvor kun 3,9 % overlevede. Og en af de vigtigste grunde er, at der var fire gange så mange, der trådte til med genoplivning.

Lærerne behøver ikke være instruktører

Hos Røde Kors ved man godt, at skønt førstehjælp har været obligatorisk i grundskolerne siden 2005, er det svært at få ind i undervisningen. Det blev nemlig lagt ind under det timeløse fag Færdselslære, og der er ikke opstillet kompetencemål for læringen eller slået fast, hvilken rolle lærerne skulle have i det uvante fag.

”Men lærerne behøver ikke selv være uddannede instruktører. Vores mål er at understøtte deres førstehjælpsundervisning, så de kan udbrede viden om, hvor vigtigt det er at kunne førstehjælp, men også hvor vigtigt det er at turde handle, når der opstår behov for hjælp. At man aldrig kan gøre noget forkert ved at træde til,” siger Mette Sejer Sørensen i en pressemeddelelse.

Deltag og sæt spot på førstehjælp

Nu er der mulighed for at sætte spot på førstehjælp i undervisningen med en konkurrence. Og der er hjælp og inspiration at hente. Røde Kors har med støtte fra blandt andet GF Fonden udviklet undervisningsmaterialet ’Mod til at Handle’. Det består af tre interaktive film til udskolingen, hvor unge træder til i forskellige situationer og giver førstehjælp. Dem skal man se for at kunne deltage i konkurrencen om Skolernes Førstehjælpspris. Resten er op til skolerne selv.

Man kan fx arrangere en førstehjælpsdag på skolen, lave en Tik Tok-video eller finde på helt andre initiativer, der ruster både børn og voksne til at turde træde til. Fristen for at indsende de gode bud er 31. januar, og tilmelding sker på www.rodekors.dk/skolernes-foerstehjaelpspris.

FAKTABOKS: Sådan tilmelder I jer konkurrencen

  • Skolernes Førstehjælpspris er for 7.-10. klasser eller for en hel skole
  • Tilmeldingen er åben på www.rodekors.dk/skolernes-foerstehjaelpspris
  • Fristen for at iværksætte initiativer på skolerne og indsende indstillingen er 31. januar 2023
  • Eneste krav for at deltage er, at man inddrager Røde Kors’ undervisningsmateriale på modtilathandle.dk
  • Hovedpræmien er 20.000 kroner

FAKTABOKS: Samarbejde om at øge danskernes sikkerhed

Røde Kors og GF Fonden har indgået et samarbejde, der skal fokusere på at udbrede viden om førstehjælp og gøre hverdagen mere sikker for danskerne igennem forskellige førstehjælpsaktiviteter, kurser og webinarer. Sammen vil de styrke førstehjælp i grundskolen og de næste tre år gennemføre en årlig landsdækkende kampagne, som kulminerer med uddeling af Skolernes Førstehjælpspris