”Til nedgravning”: Nyt navn på container skal få os til at give vores affald nyt liv

PR-Foto: Billund Kommune

Containeren ”Deponi” ændrer navn for at gøre det mere tydeligt, hvad der sker med affaldet. Formålet er at få os til at tænke over, om vi kan give vores affald nyt liv, i stedet for at sende det ”Til nedgravning”.

Børnenes badebassiner, spejle, tagplader og ildfaste fade. De genstande har en særlig ting til fælles. Nemlig at de bliver gravet ned, når vi ikke længere vil bruge dem.

Det kan være svært at gennemskue, når man smider sit gamle spejl i containeren ”Deponi”. Derfor er navnet på containeren nu ”Til nedgravning”.

”Vi ændrer navnet for at gøre det mere tydeligt, hvad der sker med affaldet. Vi håber, det får os alle til spørge os selv en ekstra gang, om vores venner eller bekendte kan få glæde af vores gamle spejl, eller om det kan blive solgt i en genbrugsbutik. Det er sidste udvej at grave det ned,” siger leder af genbrugspladserne i Billund Kommune, Peter Skov.

Allerede i dag skal man spørge en medarbejder på genbrugspladsen, før man kan aflevere noget i containeren til deponi. Det skal man også fremover i ”Til nedgravning. Derfor er formålet ikke bare at få borgerne til at sortere bedre, men også at få borgerne til at tænke en ekstra gang over, om de kan give spejlet eller de ildfaste fade nyt liv i genbrugsbutikken eller hos venner og bekendte.

Derfor er der også kommet et skilt op på containeren, hvor man kan læse, at affaldet i containeren ender som bjerge af affald.

Affald i bjergene

Hvis affald hverken kan blive genanvendt eller brændt, bliver det gravet ned på såkaldte deponier. Der er blandt andet et deponi ved Grindsted Genbrugsplads, hvor man bliver mødt af over 20 meter høje affaldsbjerge. For affaldet forgår nemlig ikke.

”Vi kan ikke brænde affaldet, der ryger til nedgravning på deponierne. Enten fordi det ville udlede farlige stoffer, eller fordi det rent fysisk ikke kan brænde. Selvom det som sådan ikke skader naturen at grave affaldet ned, kan der være nogle miljømæssige aspekter på lang sigt, som vi ikke kender til endnu. Derfor skal vi skabe så lidt deponi som muligt,” siger Peter Skov.

Når affaldet bliver gravet ned, ligger det på en slags kraftig plastikdug. Her bliver der opsamlet det forurenede regnvand, som siver gennem affaldet. På den måde kommer det ikke ned i grundvandet.

Fra 31. december i år er det slut med at grave affald ned på deponiet i Grindsted. Regeringen har nemlig vedtaget, at alle deponier skal ligge kystnært. Fremover vil affaldet fra containeren ”Til nedgravning” blive kørt til for eksempel deponiet i Esbjerg skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

PR-Foto: Billund Kommune

FAKTA:

I februar ændrede containeren “småt brændbart” navn til “rest efter sortering”. Sammen med andre tiltag er det lykkes at nedbringe affald i den container med 44 %.