Kommunalbestyrelsen sendte sagen om Savværksgrunden til fornyet

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Tidligere på ugen skrev vi her på Netavisen Grindsted en historie om at ejerne af Savværksgrunden i Billund havde sendt en ansøgning til Billund Kommune om tilladelse til at bygge hotel og boliger på grunden.

På Teknik,- Plan- og Kulturudvalgsmødet den 29. november blev politikerne enige om at sende sagen tilbage til fornyet behandling, så sagen følger proces for detailhandelsanalysen.

 

Det samme gjorde sig gældende om sagen med igangsætning af kommuneplantillæg for den vestlige del af Vejlevej i Billund.