Nu er Tingparkens fremtid (endelig) sikret

Foto: René Lind Gammelmark

Siden 2016 har helhedsplanen for Tingparken været diskuteret på boligforeningens afdelingsmøder. Hver en sten er blevet vendt. Nu er beslutningen dog endelig truffet: Helhedsplanen blev i sidste uge enstemmigt vedtaget af byrådet.

I en tid med energikrise og klimaudfordringer kan beboerne i Tingparken nu endelig se frem til at få klimarenoveret alle boliger samt isoleret og renoveret de skjulte rør i jorden, som også kan være en kilde til energispild. Dermed vil energibehovet i Tingparken alt andet lige blive væsentligt mindre i fremtiden. Selvom energikrisen forhåbentligt ikke trækker i langdrag, så er nyheden på alle måder glædelig, hvis man spørger Johannes N. Nielsen, der er formand for Grindsted Boligforening:

– Boligerne i Tingparken trænger til en modernisering, og med den støtte vi får fra Landsbyggefonden, kan vi samtidig gøre boligerne mere bæredygtige og klimavenlige. Det er Grindsted Boligforening yderst tilfredse med. Med den vedtagne helhedsplan får beboerne samtidig nye badeværelser og nye køkkener, hvilket vil være med til at øge komforten og gøre boligerne mere attraktive.

Samme vurdering kommer fra Bovia, der står for administration og faglig ledelse af Grindsted Boligforening:

– Fagligt set er det den helt rigtige løsning til afdelingen. Allerede i begyndelsen af det nye år, vil vi sætte gang i planlægningen og de sidste tekniske beregninger, så vi kan få sendt projektet i udbud. Det er min forventning, at vi kommer i gang med det praktiske arbejde i afdelingen i 2024, siger Niels Klausen, der er byggechef hos Bovia.

 

En lang proces med livlige debatter

De almene boligers lovsikrede organisering med et stærkt beboerdemokrati har på mange måder vist alle sine fordele og alle sine ulemper i behandlingen af helhedsplanen. Siden beboerdemokratiet i Tingparken i 2016 besluttede sig for at arbejde målrettet for en gennemgribende renovering af afdelingens 300 boliger, har der været en livlig debat for og mod renoveringen.

– Det har været en lang proces, og sagen har på mange måder også været kompliceret, siger Johannes N. Nielsen og henviser til, at der gennem årene har været vendt mange mulige løsninger. Desværre faldt en del af dem uden for den gældende lovgivning på området.    

– Særligt afdelingsbestyrelsens tidligere formand, Jeyarajah Rasiah, gjorde en virkeligt stor indsats for at afsøge alle muligheder for få rettet op på afdelingens dårlige økonomi. Det lykkedes ham blandt andet at få besøg af boligministeren og have dialog med såvel Landsbyggefonden som Boligministeriet. Alle muligheder for at få dispensationer, ekstra tilskud og kompensationer er grundigt undersøgt. Det er blandt andet takket være Jeyarajah Rasiah indsats, at jeg i dag er helt sikker på, at det er den eneste rigtige beslutning, der nu er blevet truffet for Tingparken, fortæller Johannes N. Nielsen.   

Udover at projektet skal godkendes af Landsbyggefonden, skal det også gennem hele tre afstemninger, inden det er endeligt vedtaget. Beboerne og bestyrelsen i Grindsted Boligforening havde allerede stemt for og i sidste uge valgte et enstemmigt byråd også at godkende projektet.

– Selvom der med en vis rette har været frustrationer over blandt andet økonomien i projektet, så har demokratiet nu talt, og jeg håber, at vi alle sammen nu vil arbejde for, at Tingparken bliver en stolthed for hele Grindsted. Jeg er stolt over, at beboerdemokratiet har sikret fremtidens boliger i Tingparken, slutter en meget tilfreds formand for Grindsted Boligforening. i en pressemeddelelse.