Nye og flere aktiviteter på Billund Bibliotekerne i løbet af 2023

Foto: René Lind Gammelmark

Billund Bibliotekerne kommer i 2023 til at have stort fokus på aktiviteter. Ambitionen er, at der både i Grindsted og i Billund Centret bliver aktiviteter hver dag.

Når nytåret ringer ind, og kalenderen skriver 2023, kan borgerne i Billund Kommune møde det aktivitetsbaserede bibliotek, hvor ambitionen er at tilbyde et væld af aktiviteter på bibliotekerne i Grindsted og Billund.

Borgerne vil blandt andet opleve, at bibliotekspersonalet i endnu højere grad vil fortælle om og fremvise al den litteratur, som biblioteket rummer.

F.eks. har Magion Biblioteket i efteråret 2022 med stor succes lavet aktiviteter til børn i Nørderiet – et nyetableret område hvor børnefaglitteraturen har fået en fremtrædende plads, og hvor bøgerne aktivt bruges sammen med børnene. Den slags kommer man til at opleve meget mere af i løbet af 2023.

Forskellige aktiviteter i Grindsted og Billund

Det bliver ikke nødvendigvis de samme aktiviteter, man kan opleve i Grindsted og Billund. Fra 1. januar er det to faste teams, som er tilknyttet biblioteket i henholdsvis Grindsted og Billund, og de får hver især mulighed for at skabe aktiviteter, der er tilpasset de lokale rammer og borgere, for at styrke det lokale engagement.

I Grindsted vil der blandt andet være fokus på den store verden af digitale materialer, som bibliotekerne har til rådighed, og derfor bliver der sat særlige kræfter ind på at gøre det digitale synligt i det fysiske bibliotek.

I Billund Centret styrkes den daglige tilstedeværelse med et fast Team Billund Centret, som får til opgave at tiltrække flere aktiviteter, events og frivillige til hele centret. Målet er, at teamet sammen med resten af Billund Centrets brugere og hele lokalsamfundet i endnu højere grad understøtter det formål og den vision, der blev tegnet for Billund Centret for snart 50 år siden. 

Ny organisering

Billund Bibliotekerne og Borgerservice organiseres i tre teams og får nye betjente åbningstider:

Team Billund Centret får fast arbejdsplads i Billund Centret. Teamleder er Christian Hansen. Betjente åbningstider i Billund Centret skal justeres i samarbejde med resten af husets aktører. Som udgangspunkt vil der være personale i biblioteket mandag-torsdag 10-16 og fredag 10-13.

Team Magion Biblioteket får fast arbejdsplads i Magion. Teamleder for Magion bibliotek er Dorthe Dam. Der vil være personale i biblioteket i Magion mandag-torsdag 9-16, fredag 9-13 og lørdag 10-13.

For begge steder gælder, at personalet ikke nødvendigvis vil være at finde i fronten, da de kan være i gang med en aktivitet.

Borgerservice hjælper med den digitale omstilling

Team Borgerservice fortsætter uændret med Lea Ahm som teamleder, og tidsbestilling er fortsat nødvendigt.

Borgerservice har i det seneste år hjulpet rigtigt mange borgere, som har efterspurgt hjælp til den digitale omstilling i samfundet – ikke mindst skiftet til MitID. Borgerservice kommer derfor til i forening med gode samarbejdspartnere fortsat at tilbyde et kompetent og trygt sted at kunne få vejledning til alle, der oplever usikkerhed om det digitale