Bedeuge fra den 8-15 januar

Grindsted Kirke - Foto: René Lind Gammelmark

Søndag den 8.-15. januar, alle arrangementer starter kl. 19.00

Evangelisk Alliance afholder Bedeuge i uge 2 i det nye år. Bedeugen er verdensomspændende og foregår blandt andet i Grindsted. Evangelisk Alliance er et netværk af danske kirker og kirkelige organisationer, der med vores indbyrdes forskelle har en fælles identitet og en fælles sag, som arbejder for at gøre kristen tro og kendt og gældende i Danmark og resten af verden.

Årets tema bliver “glæde”, hvilket i høj grad er relevant at fokusere på, når vores verden er ramt af pandemi og krig. Vi glæder os til en uge fyldt med bøn og fællesskab med alle som ønsker at bede for fred i denne verden.

Igen i år er der et fælleskirkeligt samarbejde med Grindsted kirke, KFUM & KFUK, Indre Mission og Vestermarkskirken. Vi starter om mandagen med lanterner og går fra Kronen rundt og beder for vores institutioner, rådhus, skoler og sygehusvæsen i Grindsted. Tirsdag aften begyndes der med stillegudstjeneste i Grindsted Kirke og fortsættes med kaffe og samvær på Kirkegade 5. Onsdag står Indre Mission for programmet i Kronen. Om torsdagen slutter bedeugen i Vestermarkskirken, hvor ungdomsgruppen Rizky deltager.

Alle er velkomne, uanset om man har lyst til at bede højt eller inde i sig selv. Arrangementerne begynder kl. 19.00 og varer en times tid og der er altid mulighed for at drikke en kop kaffe sammen bagefter.

Evangelisk Alliance samler i år primært penge ind til Myanmar gennem organisationen Asian Access. Her arbejder man med nødhjælp til de mange fordrevne på grund af krigen og har desuden et særligt fokus på de forfulgte kristne, hvor de arbejder med at træne præster og ledere til at navigere under forfølgelse og tortur skriver Grindsted Sogn i en pressemeddelelse.