3. etape af ombygningen af Hans Jensensvej starter i dag

I dag, den 2. januar 2023 starter 3. etape af ombygningen af Hans Jensensvej i Billund. Det betyder at vejen igen bliver lukket, indtil den 28. februar, og busstationen flytter midlertidigt hen til varmeværket på Højmarksvej.

Ombygningen sker for at forbedre sikkerheden for de bløde trafikanter. I etape 3 bliver der etableret nye fortove, cykelstier og en helle i miden af vejen.

De spærrede områder i etape 3 er markeret med rødt på kortet.

Sideløbende ombygges også fortov og cykelsti mellem Kastanjerundkørslen og Skolevej.  Dette foregår inden slutningen af januar – starten af februar. Mens dette arbejde foregår, vil fortov og cykelsti blive afspærret. De afspærrede områder er markeret med grønt på kortet.

Illustration Billund Kommune