Nyt tiltag: Kultur- og Fritidsrådet møder baglandet og bliver klogere på de forskellige områder

Kultur- og Fritidsrådets første baglandsmøde er med de idébetonede foreninger, som bl.a. omfatter uniformerede korps og øvrige idébetonede foreninger. Foto: Maria Christensen, Hoff Design

Det siddende Kultur- og Fritidsråd, som blev valgt i februar 2022, er i fuld gang med at møde baglandet fra de forskellige områder, de repræsenterer. Målet er at blive klogere, identificere mulige udfordringer samt at samle alle succeserne til videre inspiration.

Kultur- og Fritidsrådet er et demokratisk valgt organ, som er talerør for alle kultur- og fritidsaktører i Billund Kommune. Rådet består af repræsentanter fra seks områder: Idébetonede foreninger, kulturaktører, idrætsaktører, aftenskolerne, øvrige aktører og ikkeorganiserede aktører samt én politisk repræsentant.

Det første baglandsmøde, som Kultur- og Fritidsrådet afholder, er for de idébetonede foreninger, som er betegnelsen for uniformerede korps og andre foreninger med et idebetonet grundlag, og løber af stablen den 23. januar. Mødet er det første ud af seks møder, som afholdes i løbet af denne valgperiode.

Ledere – både de ”gamle og garvede” og ”nye og unge” samt bestyrelses­medlemmer fra de Idébetonede foreninger er inviteret til at deltage i baglands­mødet. Invitationen er sendt ud via Fritidsliv og sidste tilmeldingsfrist er den 16. januar.

Det næste baglandsmøde, som Kultur- og Fritidsrådet sammen med Kultur og Fritidsstaben er ved at planlægge, er for idrætsområdet. Mødet forventes at blive afholdt til efteråret.

KFUM Spejderne i Hejnsvig blev tilgodeset af rådet ved seneste møde

Kultur- og Fritidsrådet arbejder med sager, der vedrører hele kultur- og fritids­området og kommer med forslag til politiske og administrative initiativer. Derudover behandler rådet også ansøgninger til udviklingspuljen og puljen til kurser og uddannelse samt aftenskolernes tilskudstilsagn.

Ved sidste møde i Kultur- og Fritidsrådet blev KFUM spejderne i Hejnsvig bevilget et tilskud på 56.748 kr. fra udviklingspuljen til indkøb af et nyt divisionstelt. Teltet skal give læ og ly til spejderne til deres kommende aktiviteter.

Kort om udviklingspuljen

Udviklingspuljen giver tilskud til både strategisk udvikling og samarbejder og til fysisk udvikling og investeringer. Puljen kan søges af alle foreningstyper og af kultur- og fritidsaktører.

De har fået tilskud fra udviklingspuljen i 2022:

I 2022 bevilligede Kultur- og Fritidsrådet midler for i alt 206.622 kr. fra Udviklingspuljen. Midlerne er gået til:

  • Grindsted Billard Klub
  • Billund Kunstforening
  • Sdr. Omme Rytterklub
  • Krogen – Primitiv Camping
  • Grindsted Skyttekreds og Grindsted Jagtforening
  • Billund Bridgeklub
  • FDF Stenderup Krogager
  • Vorbasse Sportsfiskerforening
  • KFUM Spejderne i Hejnsvig

I 2022 var puljen ekstra stor. Det skyldes ekstra tilførte midler pga. Corona samt en opsparing fra tidligere år.

Puljen har i 2023 en størrelse på 95.000 kr skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Som noget nyt har Kultur- og Fritidsrådet også fået udarbejdet et logo, som skal være med til at skabe synlighed og sætte fokus på Kultur- og Fritidsområdet i Billund Kommune. Grafik