Nu begynder Borgerundersøgelsen i Grindsted

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

I den kommende tid sender Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Grindsted Sygehus invitationer ud til Borgerundersøgelsen i Grindsted, hvor der ses nærmere på mulige sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen i Grindsted. 

Formålet er at give borgerne mulighed for at få vurderet, om aktuelle symptomer eller sygdom kan have sammenhæng med forureningen. Det oplyser projektleder og cheflæge Lars Rauff Skadhauge. 

Forurening over en årrække

’Forureningen i Grindsted har stået på over en årrække, og udledningen og deponeringen er sket med mange forskellige stoffer flere forskellige steder i byen. Det kan derfor være svært at overskue, om en borgers symptomer eller sygdom kan have noget med en eventuel udsættelse for forureningen at gøre,’ siger Lars Rauff Skadhauge.

Lars Rauff Skadhauge oplyser, at alle borgere med symptomer eller sygdom, som de mistænker er relateret til forureningen i Grindsted, tilbydes en lægekonsultation. Konsultationerne foregår på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Grindsted Sygehus og udføres af speciallæger i arbejdsmedicin med særlig erfaring i helbredsskadende effekter af forurening. 

Projektet samarbejder med en følgegruppe bestående af borgerrepræsentanter og praktiserende læge Martin Andersen samt repræsentanter fra Billund Kommune og Region Syddanmark for at gøre undersøgelsen mest mulig vedkommende.

Tilbud til borgere med symptomer

Alle borgere over 18 år med bopæl i Grindsted får en invitation med et spørgeskema via deres e-Boks. Borgere, som tidligere har boet i Grindsted og har aktuelle symptomer eller sygdom, som mistænkes at være relateret til forureningen i Grindsted, kan også deltage i undersøgelsen ved at tilmelde sig via hjemmesiden grindstedforurening.dk. 

Under lægekonsultationen får borgeren mulighed for at uddybe svarene i spørgeskemaet, oplyser overlæge Jesper Bælum, som er den ene af de to speciallæger, der kommer til at stå for lægekonsultationerne.

’Hvis borgeren har mistanke om aktuelle symptomer eller sygdom på grund af forureningen, vil vedkommende få mulighed for at uddybe sine svar. Derudover vil vi spørge ind til mulige kilder til udsættelse for forureningen,’ siger overlæge Jesper Bælum.

Skal bidrage med vigtig viden

Finder lægen tegn på sygdom, som kræver yderligere undersøgelse og behandling, tilbydes henvisning til en sygehusafdeling eller kontakt til egen læge. 

’Informationen fra borgerne vil – sammenholdt med resultaterne fra de to øvrige sundhedsundersøgelser i Grindsted – bidrage til vigtig viden om eventuelle konsekvenser, som forureningen kan have for sundheden i Grindsted både nu og i fremtiden,’ tilføjer Lars Rauff Skadhauge.

Du kan læse mere om Borgerundersøgelsen i Grindsted på hjemmesiden grindstedforurening.dk. Her finder du også finde svar på ofte stillede spørgsmål om Borgerundersøgelsen skriver Grindsted Sygehus i en pressemeddelelse.