Kickstart af den sociale støtteforening WeCare

PR-Foto

Støtteforeningen WeCare blev stiftet den 14. september 2022. Foreningens formål er blandt andet at hjælpe økonomisk trængte familier og enkeltpersoner i Grindsted og omegn. Og allerede nu kan foreningen melde om en solid start.

 

Støtteforeningen afholder den første Generalforsamling onsdag den 1. marts 2023 kl. 19.00 i Vestermarkskirken, Nymarksvej 3, Grindsted. Her vil der blive gjort rede for foreningens arbejde og tanker om fremtiden.

 

Den økonomiske base er fondsmidler og gaver fra forretningsdrivende og enkeltpersoner, og de første donationer modtaget bl.a. fra Billund kommunes §18 midler.

 

I udgangspunktet er det første mål er at kunne uddele mindst 100 julekasser i 2023, og meget gerne mange flere, med julehjælp til mennesker, der står i en trængt økonomisk situation. Energikrisen og inflationen har øget behovet for at hjælpe og støtte i år.

PR-Foto

Desuden er det foreningens formål at kunne hjælpe trængte og dårligt bemidlede familier i Billund kommune på andre måder end julehjælp. Det kunne være at give tilskud til at sende børn på familielejr, ferieophold eller ture i og omkring sommerferien. At kunne give børn en god oplevelse, sunde værdier og masser af nye venner er også et af foreningens vigtige mål.

 

WeCare drives udelukkende af frivillige og alle midler går til Støtteforeningens formål. ”Som formand må jeg sige at jeg er utrolig glad for at være del af en dygtig, energisk og kompetent bestyrelse som brænder for sagen”, siger Charley Stephansen i en pressemeddelelse.

 

Der skal mange frivillige til at gennemføre foreningens hjælpeprojekter og aktiviteter, derfor er alle velkomne at være frivillig og hjælpe i en indsats for sårbare familier.

 

Man kan starte med at blive medlem af foreningen som koster 100 kr. om året. Som medlem støtter man arbejdet og er med til at hjælpe flere mennesker. Se mere på inde på  https://www.stoetteforeningenwecare.dk