På onsdag holder HedensNet generalforsamling kl. 19.30

Foto: René Lind Gammelmark

Hedensnet holder generalforsamling på Hotel Hedemarken onsdag kl.19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg
     a. til bestyrelsen
     b. valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

Der kan kræves forevisning af legitimation ved indgangen, som dokumentation for medlemskab af Hedensnet.