Elna Sørensen er efter 30 år stoppet i bestyrelsen for Karensmindes Venner

Elna Sørensen - Foto: René Lind Gammelmark

Elna Sørensen er efter 30 år i bestyrelsen for Karensmindes Venners stoppet.  

Den 72-årige Elna Sørensen trådte ved sidste generalforsamling i Den Frivillige Forening Karensmindes Venner ud af bestyrelsen. Hun har være medlem af bestyrelsen de seneste 30 år – hvoraf de sidste 22 har været som formand.

 

Starten på Karensmindes Venner

Elna Sørensen var i september 1988 med til den stiftende generalforsamling i Karensmindes Venner. Lige siden har hun været med som frivillig. Den 16. februar 1993 blev hun valgt ind i bestyrelsen. Hun var ikke selv til stede, da hendes datter havde fødselsdag. Hun  havde på forhånd sagt ja da Ejner Lauridsen ringede og spurgte hende om ikke hun ville være bestyrelsesmedlem. Det sagde hun ja til. 

En af de første ting vi startede op med var julemarkedet. Så kom dyrskuet til og senere ringridning.

 

30 år i bestyrelsen

Jeg skulle lige vende mig til at være med i bestyrelsen, og finde min plads fortæller Elna Sørensen. Hvad kan jeg gøre og hvad kan jeg byde ind med i bestyrelsen.

 

22 år som formand

 I oktober 2000 blev Elna Sørensen formand. Hun var på det tidpunkt næstformand, men da den daværende formand Kristian Mundbjerg pludselig døde måtte hun overtage formandsposten. Det der var svært, var at jeg ikke var en Kristian Mundbjerg – og alle de ting han kunne, kunne jeg jo slet ikke. Jeg kunne jo ikke nå ham til “sokkeholderne”  for han havde jo en helt anden baggrund end mig fortæller Elna Sørensen. Jeg konstaterede ret hurtigt, at hvis vi skal have det her i gang, så skal vi have nogle flere folk med. Det fik jeg heldigvis rigtig god opbakning til, så vi fik startet tirsdagsholdet op.

 

Tirsdagshold

Hver tirsdag mødes en flok frivillige på Karensminde, hvor de laver forskellige praktiske ting.   I går var der gang i mange forskellige projekter.

Et hold mænd byggede en kompostbeholder – noget vi har manglet i længer tid. Et andet hold rev blade sammen og ryddede op så dammen rundt om syrenerne kan blive fyldt med vand. Der var nogle andre der beskar træer, det blev savet op og fjernet. Grøften ved vejen blev revet op og gjort klar til at der kom vand i. Der var også nogle i smedjen og træværkstedet – for der skal jo være bygget et lager op hele tiden. Vi 2-2 piger til at lave kaffe mv. Der var omkring 35 til kaffe – så kaffestuen var helt fyldt op.

Vi har i tidens løb fået samlet ting og sager til juledekorationer, og når vi var færdige med at bruge det, blev det lagt op på loftet. Det fik vi ryddet op i, fik fejet og støvsuget. Vi fik pudset vinduer og ryddet op i et depotrum.

 

Ikke kun om tirsdagene

Vi mødes også når der er behov for det.  Når Hans Peter Festersen har ferie, er det nogle mændene der overtager hans opgaver, så dyrene bliver passet. 

Sidste lørdag var der en forening herude for at holde generalforsamling. Der var det os frivillige der sørgede for at lave kaffen kl. 10, middag kl. 12 og lagkage inden de gik hjem.

Nogen gange mødes mændene for at færdiggøre nogle af de projekter de i grupperne har været i gang med.

 

Fortsætter i køkkenafdelingen

Elna fortsætter i køkkenafdelingen og bookingerne. Det betyder at det fortsat er hende der sørger for at få fat i de ting der skal bruges til arrangementerne der afholdes i løbet af året. Det er også Elna der tager sig af bookingerne, når der f.eks. kommer besøg af en gruppe – så skal jeg have fat i en til smedeværkstedet, en til træværkstedet osv. Det er aldrig svært at få folk, de frivillige er flinke til at hjælpe til.

 

Tror på fremtiden

Vi stillede Elna følgende spørgsmål: Er det ikke svært at få nye kræfter ind – de unge har jo ikke den samme erfaring med de gamle dyder, hverken i køkken eller mark ?
Elna svarede at det kan man lære, når bare der er nogen til at give det videre, så skal det nok gå.  Vi har lige fået to nye bestyrelsesmedlemmer der er under 50 år.

Med den aldersgruppe der er frivillige i Karensmindes Venner, vil der naturligt ske en udskiftning blandt de frivillige, men det er ikke et problem fortæller Elna Sørensen.

Der er mange der har problemer med at skaffe frivillige, det har dog ikke indtil nu været et problem hos Karensmindes Venner konstater Elna.

 

Fortsætter så længe lysten er der

Selvom Elna er trådt ud af bestyrelsen fortsætter hun som frivillig, lige så længe hun har lyst til det. Jeg vil ikke længer med til alle de møder, nu vil jeg til at lave det jeg synes er sjovt. Selvom jeg ikke længere er medlem af bestyrelsen, vil jeg komme med i nogle arbejdsgrupper her ude.