Jens Peter er ny formand for Karensmindes Venner

Jens Peter Vandborg - ny formand for Den Frivillige Forening, Karensmindes Venner - Foto: René Lind Gammelmark

Jens Peter Vandborg blev på det konstituerede bestyrelsesmøde i Den frivillige forening Karensmindes Venner valgt som formand  mandag den 27. februar.

Tirsdag i uge 8 var der generalforsamling i den frivillige forening Karensmindes Venner, hvor omkring 90 var mødt op.

 

Folkepensionist

Jens Peter  Vandborg er 67 år og er lige blevet folkepensionist.

Er uddannet landmand, har været på HTH i 20 år, derefter på forskellige andre virksomheder. De seneste år har han været ansat i et rengøringsfirma, hvor han har kørt ejendomsservice. Han er nu på Tronsøskolen hvor han er staldpedel. 

 

Startede som frivillig

Jens Peter og hans kone Birgitte har en søn der er udlært som automekaniker hos Søren og Elna. Det var den vej igennem at de begyndte at røgte på Karensminde som frivillige.  Jens Peter passer de store dyr, mens  Birgitte passer de små dyr.

For et stykke tid siden blev Jens Peter spurgt om han kunne tænke sig at få en plads i bestyrelsen. Det takkede han ja tak til, men havde ikke forventet at skulle have formandsposten. Men Jens Peter blev valgt ind i bestyrelsen.

På det konstituerende møde, blev Jens Peter foreslået som formand.  Vi har også fået en ny næstformand, Thomas Olesen.

Elna bliver svær at erstatte, der er mange ting jeg som ny formand skal lære og følge op på. Heldigvis har jeg en aftale med Elna om at jeg altid kan ringe til hende.  Jeg har også brug for at lære hvordan tingene fungerer der ude, for det er ikke planen at jeg skal komme og lave en masse om. Jeg er kommet for at vi skal samles om det der er.

 

Karensmindes Venner er en velsmurt forening

Der er mange frivillige hos Karensmindes Venner, mange af de frivillige er oppe i alderen. Der vil naturligvis være en naturlig udskiftning blandt de frivillige. Nogen er langt oppe i 80’erne.

Når vi skal have nye frivillige, ser jeg det som meget naturligt at det sker efter mund til mund metoden. Altså at folk hører om det at være frivillig, og på den måde får interessen for at komme og være en del af fællesskabet mener Jens Peter Vandborg. Det kan måske være nogen der er gået på pension, og gerne vil komme herud og være med til at gøre en forskel, og have noget at stå op til hver dag. Det sociale betyder meget og det skal være sjovt at komme herud. Dem der stadig har et fuldtidsjob har jo ikke så meget tid til det.

I bestyrelsen er der også et par stykker der er under 50 år.

De unge vil også blive taget rigtig godt imod hos Karensmindes Venner. Mange af de frivillige i dag, har været vænnet til at gøre tingene på den gammeldags måde. Men de nye frivillige der kommer her ude, vil jo stille og roligt blive ført ind i Karensmides tidsalder. Det kan måske også være spændende for dem at lære om den tid – og høre om alle historierne.

 

Arbejdstirsdag

Det er meget naturligt at jeg begynder at bruge mere tid på Karensminde, for det er meningen at jeg vil være en del af den ugentlige arbejdsdag om tirsdagen. På den måde kan jeg stille og roligt komme ind i alle arbejdsgange.