Peter Fredensborg udtræder af kommunalbestyrelsen

Peter Fredensborg - PR-Foto

Peter Fredensborg bliver afløst af Sofie Schmahl i kommunalbestyrelsen

På tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde skal der behandles en anmodning fra Peter Fredensborg om helt at udtræde af kommunalbestyrelsen.

Peter fik nyt job som provst pr. 1. maj sidste år. Det førte i første omgang til, at han søgte om orlov fra kommunalbestyrelsen fra 1. august til 30. april. Men nu må han erkende, at det nye job ikke gør det muligt for ham at vende tilbage til kommunalbestyrelsen og varetage opgaverne dér på tilfredsstillende vis udtaler han i en pressemeddelelse.

 

Peter Fredensborg begrunder her sin beslutning yderligere:

”Orlovsperioden har jeg brugt til at undersøge forskellige muligheder for at få skabt den fornødne plads i kalenderen. Det skete i håb om at vende tilbage til kommunalbestyrelsen. Det har desværre vist sig umuligt, og det må jeg naturligvis tage konsekvensen af. Derfor beder jeg nu om at blive løst helt fra mit mandat i kommunalbestyrelsen, så Sofie Schmahl kan overtage mandatet for resten af valgperioden.”

 

Ikke uden ærgrelse

Det er imidlertid ikke uden vemod og ærgrelse, at det er kommet dertil, siger han: ”Jeg skylder mange mennesker en stor tak for al støtte og opmuntring til mig som kommunalpolitiker gennem årene. Det gælder både vælgerforeningsbestyrelse, Venstres medlemmer og ikke mindst de 468 vælgere, der ved sidste kommunalvalg viste mig deres tillid.

Jeg er bestemt ærgerlig over, at jeg ikke kan gøre opgaven færdig. Der var intet, jeg hellere ville! Men når det ikke er muligt, er det til gengæld en stor lettelse for mig at vide, at Sofie Schmahl både kan og vil overtage stafetten på flittig og kompetent vis.

Jeg er sikker på, at denne løsning er den bedste for alle parter i den nuværende situation. Og jeg ønsker Sofie god arbejdslyst og alt det bedste med de vigtige udfordringer i resten af valgperioden.”

 

Fuld forståelse fra borgmester

Borgmester Stephanie Storbank mener, at Peter har haft meget at bidrage med, og han vil derfor blive savnet: “Ikke blot har det været en fornøjelse at arbejde sammen med Peter, men han har også bidraget med mange års viden og stor kompetence i venstregruppen og byrådsgruppen. Så der er ingen tvivl om at vi kommer til at savne ham” siger hun og tilføjer, at hun har fuld forståelse for Peters situation og ønsker ham alt det bedste.