Frivilligcenter Billund holder repræsentantskabsmøde den 15. marts

Frivilligcenter Billunds formand, Anne Eriksen fortalte for de fremmødte. - Foto: René Lind Gammelmark

Frivilligcenter Billund inviterer til repræsentantskabsmøde onsdag den 15. marts kl. 19-21 på Nymarksvej 10 i Grindsted.

Mødet er åbent for alle, der ønsker at høre om centerets arbejde i det forgange år og om planerne for 2023. Ved afstemning er det dog kun medlemmer, der kan stemme.

Vi ser tilbage på et rigtig godt år i Frivilligcenter Billund, hvor særligt renovering af og indflytning i nye lokaler har fyldt en hel del. Det er fantastisk at rammerne for det frivillige sociale arbejde har fået et løft, og at rigtig mange foreninger og sociale grupper har valgt at tage rammerne i brug. Heriblandt også helt nye initiativer som; Madkassen Grindsted og Repair Café. Det og meget mere kan du høre om på repræsentantskabsmødet. Der bliver serveret gratis kaffe og kage til mødet skriver Noemi Rasmussen i en pressemeddelelse.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Årsberetning
 5. Planer for det kommende år

En dejlig kaffepause!

 1. Godkendelse af:
 2. Regnskab
 3. Kontingent
 4. Budget
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Forslag til opstilling senest 14 dage før.)
 6. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt

Læs mere om Frivilligcenter Billund på deres hjemmeside