Kai’s Corner: Bramming Grindstedbanen 100 år

Kai's Corner

Bramming Grindstedbanen 100 år Af Kai Bayer

Motorvej 

I forbindelse med offentliggørelsen af planer om en ny motorvej fra Give over Billund til Haderslev, udtalte en trafikminister for nogle år siden,  at det var realistisk at tro på, at den motorvej blev en realitet. En motorvej er en effektiv vækstmotor for de områder, den forbinder med hinanden. Specielt i Billund kommune vil den få særdeles stor betydning for erhvervsliv og turisme.

 

Bramming-Grindstedbanen

Den første december 1916 blev en helt anden slags vækstmotor indviet i vores område. Denne dag kørte de første ordinære tog nemlig på statsbanen mellem Bramming og Grindsted. Ikke alene betød det en væsentlig udflytning af statslige jobs til det midtjyske område. Det betød også helt nye muligheder for erhvervslivets modtagelse og forsendelse af varer.

I februar 1907 blev planerne om en jernbane fra Esbjerg over Bramming, Grindsted, Brande, Silkeborg og Randers fremlagt til vedtagelse i Rigsdagen. Den lokale rigsdagsmand Laurids Rasmussen udtalte: ”Jeg tror, at de vidtstrakte egne, som ere interesserede i forslaget , kræve og kræve med megen ret af Rigsdagen, at den anstrenger sig for at få denne sag ført igennem. Det har ingenlunde ringe betydning for disse egne, om forslaget bliver vedtaget eller ej.”

Og et andet rigsdagsmedlem udtrykte sig således: ”…vil den (banen) tillige gå gennem en egn, hvor der – som det gentagende er blevet sagt – findes et jernbanetomt rum, og hvor der bor en driftig og kærnesund befolkning, der – det er jeg overbevist om – vil kunne udnytte alle de muligheder, som denne banes anlæg medfører. Det vil efter min mening være et gode, om denne befolkning ude på den jyske hede blev fordoblet eller mere end fordoblet i stedet for, at befolkningen skal rykke ind til byerne og gå i fabrikkerne. Jeg tror, at det vil have stor nationaløkonomisk betydning, at disse folk der ere dygtige og driftige og som have alle udviklingsmuligheder, blive imødekommende behandlet med hensyn til baner.”

 

307 indbyggere i Grindsted

Da forslaget blev drøftet i Rigsdagen i 1907 var der registreret 307 indbyggere i Grindsted. I 1911 boede der 460 mennesker i byen. I 1921 – med jernbaneforbindelser til Esbjerg, Kolding, Varde, Brande og Silkeborg samt Vejle – boede der 1724 mennesker i Grindsted.

Heldigvis fortsatte den positive udvikling for byen. Selvom alle jernbanerne forsvandt i slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne påvirkede det ikke udviklingen i Grindsted.

 

Sidste tog kørte i 2014

Det sidste tog på banen mellem Bramming og Grindsted var det ugentlige godstog med tankvogne til Danisco.  Det blev afviklet i 2014. Tilbage er skinnelegemet mellem de to byer. Det bliver forhåbentlig bevaret indenfor kommunegrænsen, både som et historisk mindesmærke men også som et potentiale for skinnecykling og cykel- og gangsti.

Det tog 9 år fra Rigsdagen i 1907 vedtog anlæg af statsbanerne i det midtjyske område, og til de var driftsklare. Det bliver op til Folketinget at vise befolkningen i det midtjyske område, at det ikke tager lige så lang tid at vedtage og indvie en motorvej fra Give over Bilund og til Haderslev!

Foto: René Lind Gammelmark