Ældreminister Mette Kierkgaard besøger Billund Kommune

Mette Kierkgaard - Foto: Marie Hald

Ældreminister Mette Kierkgaard besøger Billund Kommune mandag den 13. marts.

Mandag den 13. marts kommer ældreminister Mette Kierkgaard på besøg i Grindsted på plejecenter Mødestedet.

Her skal ministeren høre om Billund Kommunes projekt ”Sammen om dine data”, der har kigget på at forbedre arbejdet med dokumentation i ældreplejen for at frigøre mere tid til nærvær hos borgerne. Projektet har også haft som mål at forbedre borgernes adgang til egne data, så borgerne i højere grad kan inddrages.

Ministeren skal høre om resultater og læringer set fra både medarbejdere, ledere og borgere. Derfor vil repræsentanter fra Borgerpanelet deltage i ministerens besøg. Borgerpanelet har været kommunens sparringspartner i forbindelse med borgernes brug af ”Borgerportalen”, hvor borgerne kan få adgang til egne data.

Den tidligere social- og ældreminister Astrid Kragh besøgte projektet i april 2022, og nu vil ældreministeren ”genbesøge” de erfaringer, projektet har gjort.

Ministeren kommer til at høre om, at det har vist sig, at borgernes behov har været mere end blot at læse egne dokumenter. Borgerne ser også muligheder i at kunne bestille mad, aflyse aftaler og skrive sammen med hjemmeplejen via portalen, og at der derfor arbejdes på at gøre systemet mere borgerrettet. Derudover skal ministeren høre om, hvordan Billund Kommune i projektet har udviklet forskellige initiativer, der skal gøre arbejdet med dokumentation mere brugervenligt skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.