Netværksmøde: Liv og aktivitet i Grindsted

NetværksmødetFoto: René Lind Gammelmark

Netværksmøde i GrindSTEDET  (det gamle Grand Hotel ) onsdag fra kl. 17 til ca. 19.30.  Der var mødt 14 personer op til aftenens netværksmøde og workshop der var arrangeret af Planafdelingen i Billund Kommune.

Kl. 17 blev der budt velkommen hvorefter GrindSTEDET blev præsenteret. Herefter var der en kort præsentationsrunde hvor de fremmødte fortalte lidt om hvorfor de var kommet.   De fleste var kommet fordi de gerne ville høre mere – og eventuelt bidrage til mere liv i byen.

Der var repræsentanter fra bl.a. FrivilligCenter Billund, Mænds Mødesteder, Handicaporganisationerne, Erhvervsdrivende, andre foreninger, og private.

Herefter var det tid til workshop, hvor der blev drøftet aktiviteter på tværs. Der var tre borde, hvor de fremmødte i grupper kom med idéer og forslag, hvoraf nogle blev udvalgt til blive arbejdet videre med i anden del.

I pausen var der tid til en sandwich og snakken gik lystigt samtidigt,

 

Planafdelingen står for projektet

Mette fra Billund Kommunes Planafdeling er en af dem der sidder med projektet til dagligt. Mette arbejder med byudvikling og har været med til at sende den første ansøgning til Planstyrelsen. Hun er en af tovholderne på det stor projekt.

På tirsdagens Kommunalbestyrelsesmøde var der et punkt netop om projektet de Frie Bymidter hvor Billund Kommune er en af deltagerne. På mødet blev der fremlagt hvilke indsatser Plan mener der skal være fokus på. Der er taget udgangspunkt i den dialog med borgere, politikere, handelsstandsforeninger og politkere. Her har Plan trukket de ønsker og input – og peget på 7 af de indsatspunkter der rammer et bredt spektrum, af hvad vi kunne tænke os at kunne etablere hernede. Det blev godkendt og vi går videre med det fortælle hun.

GrindSTEDET er en test. Hvis vi skal gøre noget hernede i bymidten skal vi være synlige. Vi har også ønsket at det vi sender ind – og skal arbejde videre med kommer fra borgerne. Det er ikke medarbejderne på rådhuset der skal opfinde hvad der er behov for i Grindsted. Det skal komme fra Grindstedborgerne, fra de virksomheder og foreninger der er her i byen.

 

Der er allerede nu nogen der bruger GrindSTEDET fast

Nu går vi så videre, og skal have omsat det til nogle aktiviteter, og få styrket de fællesskaber der er her. Nu må borgerne komme og bruge stedet her til hvad i kan forestille jer.

Vi har allerede fået en strikkeklub og en legegruppe ind som faste brugere af huset. Vi sidder også selv her nede fortæller Mette fra Planafdelingen.

Det er meget positivt at der er vilje for at være med.  Folk er opvokset her og har boet her mange år i byen og vil gerne være med til at skabe en udvikling i byen. Det er super positivt – og vi håber at kunne udbringe dette budskab at man rent faktisk kan være med i denne her proces. Det kommer jo ikke lige hen over natten, det er en lang proces, men vi har jo også tid at få engageret folk.

 

Du kan nå at være med endnu

Hvis ikke man var med til mødet, opfordrer Mette til at man sender en e-mail til planafdelingen – på grindstedet@billund.dk   og skrive at man godt kunne tænke sig at være en del af det. Vi har også tænkt på at følge op på de her netværksmøder, men vi inviterer igen – lige hvornår kan vi ikke lige sige på nuværende tidspunkt.  Der har været en fantastisk god stemning her i aften.

 

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

Foto: René Lind Gammelmark

 

Du kan læse mere om GrindSTEDET på hjemmesiden ved at klikke her