Grindsted Husholdningsforening afholder generalforsamling den 29. marts

GrindstedArkivfoto: René Lind Gammelmark

Grindsted Husholdningsforening generalforsamling onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00 i MAGION.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Valg af stemmetællere og skriftfører.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Kursusleders beretning og orientering om Aftenskolens regnskab.

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer / På valg er:
 • Anette Sivebæk – modtager ikke genvalg
 • Kirsten Paarup – modtager ikke genvalg
 • Jørdis Jensen – modtager genvalg
 • Marianne Kristensen – modtager genvalg

Valg af suppleanter / På valg er:

 • Henny Christensen – modtager genvalg
 • Laila Pedersen – modtager genvalg

 

Valg af revisorer / På valg er:

 • Marna Brunebjerg – modtager genvalg
 • Karen Johannesen – modtager genvalg

 

Valg af revisorsuppleant / På valg er:

 • Jørgen Beck-Nielsen – modtager genvalg

 

 • Forslag til vedtægtsændringer og godkendelse heraf. Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. marts 2023.
 • Indkomne forslag – Forslag skal være formanden i hænde senest den 21. marts 2023.
 • Eventuelt.

Du kan læse mere om Grindsted Husholdningsforening på deres hjemmeside