Støtteforeningen for Grindsted Sygehus holdt generalforsamling

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Støtteforeningen for Grindsted Sygehus holdt generalforsamling den 6. marts 2023. Arrangementet startede med et indlæg ved Allan Thimsen der er overlæge på Rehabiliteringsafdelingen på Grindsted Sygehus. Han fortalte om hvilket behandlingsmuligheder der er på Rehabiliteringsafdelingen. Herefter var der mulighed for debat.

 

Generalforsamlingen

Dagsorden

 1. Valg af dirigent samt stemmetæller. Dirigent blev Jørn Jensen. Stemmetællere Bente D Kristensen og Anne Grethe Johnsen.
 2. Formandsberetning, Ivar Nørlund. Godkendt se vedlagt..
 3. Revideret regnskab, Ulla Johansen. Godkendt.
 4. Indkomne forslag: Vedtægts ændring

Forslag: Navne ændring: Støtteforeningen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted ændres til Støtteforeningen for Grindsted Sygehus. Vedtaget

 1. Fastsættelse af kontingent: uændret. Vedtaget.
 2. Valg:
  På valg er:
 • Aksel Lindhardt (ønsker ikke genvalg)Else Marie Sørensen blev valgt.
 • Ulla Johansen. Genvalg
 • Ivar Nørlund. Genvalg

Valg af 2 suppleanter:

 • Erik Jespersen. Genvalg. Bente d. Kristensen blev valgt.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

 • Jørn Jensen. Ønskede ikke genvalg. Valgt Aksel Lindhart og lis Christinsen.
 • Thorkill Hjelm (ønsker ikke genvalg)
 • 1 revisorsuppleant. Anette Lundgaard.
 1. Intet.

 

Giite Tronborg viste en god film fra Rehabiliteringsafdelingen, da Allan Thimsen blev forhindret. Hun besvarede spørgsmål og vi fik en god indblik i afdelingen.

 

Annette Lundgaard fortalte om regionsarbejdet. Grindsted borgerundersøgelse er skudt i gang. Regionen har ikke nedstemt ALS men vil undersøge bredere for andre sygdomme. Det er arbejdsmedicinsklinik  der står for undersøgelsen og  det vil tage forskere ca. 2 år. Lægevagten er bibeholdt på skadeklinikken i Grindsted. Bemandet af sygeplejersker med læge i baghånden.

Lægeuddannelsen er kommet til Esbjerg og det vil forhåbentligt gavne vores område.

Man er altid velkommen til at kontakte Annette på mail abl@rsyd.dk

I foreningens beretning fortalte de om at man på sidste års generalforsamling havde fået en rundvisning på dagshospitalet og planlagt kirurgi, som blev færdig i løbet af året. 

Den 4. september holdt Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med Regions Syddanmark åbent hus. Her kunne borgerne møde personale og politikere. Samtidig kunne de få et indblik i hvor mange forskellige behandlingsmuligheder der er på Grindsted Sygehus. Støtteforeningen blev indkaldt til at lave en stand, hvor vi kunne fortælle om nogle af de aktiviteter vi foretager os. Det var en god dag for de mange besøgende, men også for støtteforeningen.

Fejring af indflytning 

Efter en lang periode med Corona og renovering af dagshospital og planlagt kirurgi, var tiden kommet til at fejre indflytningen af arbejdsmedicin. Ny organisering af planlagt kirurgi, samt etablering af medicinsk daghospital i nyrenoverede rammer på Grindsted Sygehus.

Sydvestjysk Sygehus Grindsted holdt derfor reception den 14. juli, hvor også støtteforeningen var blevet inviteret med.

Direktionen ønskede at markere at man var kommet så langt med implementeringen af den nye profil for Grindsted Sygehus. Medarbejderne havde i den forbindelsen med implementeringen ydet en stor indsats. Støtteforeningen benyttede også lejligheden til at takke medarbejderne for deres indsats. Takke direktionen og politikerne.

Gaven fra Støtteforeningen var 3000,- kr. til blomsterdekorationer.

 

Der har været to ansøgninger i det forløbne år der begge er blevet bevilget.

Støtteforeningen bidrog med betalingen af halvdelen af  buskørsel for personalet på Grindsted Sygehus til en aftenfest i Esbjerg. 

Ny julepynt til dagshospitalet og planlagt kirurgi, samt Rehabilitering for hjerne og nervesygdomme.

Der op til jul igen i år en frugtordning til personalet, i år dog med Rema 1000 som ny leverandør.

Det næste år skal vi gerne være tilbage i normal tilstand uden renoveringer, corona mv.

Formanden takkede bestyrelsen, personalet, direktionen og de lokale politikere for godt samarbejde.

På generalforsamlingen blev det godkendt at man ændrede navnet fra Støtteforeningen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted til Støtteforeningen for Grindsted Sygehus.

Herunder kan du se bestyrelsens sammensætning.

 • Ivar Nørlund, Formand (genvalgt)
 • Ulla Johansen, Kasserer (genvalgt)
 • Ilse Thrane, Sekretær
 • Else Marie Sørensen (nyvalgt)
 • Gitte Tronborg
 • Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup
 • Leo Larsen

Suppleanter:

 • Erik Jespersen (genvalgt)
 • Bente Dam Kristensen 

Revisor:

 • Aksel Lindhardt
 • Lis Chrisensen

Revisorsuppleant:

 • Annette Lundgaard

Inviterede fra Region Syddanmark: Ole Markussen og Annette Lundgaard.