Bo Libergren afløser Stephanie Lose som regionsrådsformand mens hun har orlov

Bo Libergren foto:MARIA TUXEN HEDEGAARD

Bo Libergren valgt som fungerende regionsrådsformand for Region Syddanmark

Et enigt regionsråd har i dag valgt Bo Libergren (V) til fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark. Bo Libergren (V) overtager posten midlertidigt fra Stephanie Lose (V), der har fået orlov fra regionsrådet, da hun er blevet udnævnt som fungerende økonomiminister i en midlertidig periode

På et ekstraordinært regionsrådsmøde i dag 14. marts 2023 valgte et enigt regionsråd at pege på 53-årige Bo Libergren (V) som fungerende regionsrådsformand i Region Syddanmark. Det sker, fordi Stephanie Lose (V) har meddelt, at hun indtræder midlertidigt i regeringen som fungerende økonomiminister.

Bo Libergren (V) har været medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, siden regionen blev oprettet i 2007. I den nuværende valgperiode sidder Bo Libergren (V) som formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, og han har også plads i regionens forretningsudvalg. Han har i tidligere valgperioder beklædt poster i en række andre udvalg i regionsrådet, blandt andet som formand for Regional Udvikling.

Posten som fungerende regionsrådsformand er et fuldtidshverv, som Bo Libergren (V) tager hul på fra dags dato.

Fungerende regionsrådsformand Bo Libergren (V) siger:

– Jeg er glad for opbakningen fra hele regionsrådet. Det er midlertidigt, at jeg påtager mig rollen som regionsrådsformand, og jeg glæder mig til, Stephanie Lose vender tilbage. Jeg har ingen ambitioner om at lave revolutioner, men vil fortsætte den gode måde, Region Syddanmark allerede fungerer på.

Stedfortræder for Stephanie Lose

Stephanie Lose (V) holder orlov, da hun er blevet udnævnt til fungerende økonomiminister. Derfor var hendes ønske om at søge orlov og indkaldelsen af en stedfortræder for hendes mandat det første punkt på regionsrådsmødet i dag. 

Herefter indtrådte 1. stedfortræder på Venstres kandidatliste, Herdis Hanghøi (V), som stedfortræder for Stephanie Lose (V). Hun vil sidde som stedfortræder, indtil Stephanie Lose (V) vender tilbage til regionsrådet.

Bo Libergrens hverv som fungerende regionsrådsformand betyder, at han efter eget ønske fritages fra otte udvalgsposter inklusiv formandsposten i Udvalget for det nære sundhedsvæsen, som vil blive besat af andre medlemmer af regionsrådet.

Fakta om Bo Libergren

Bo Libergren (V) er 53 år. Han er født og opvokset i Odense.

Han blev valgt til Fyns Amt i 1993, og sad i amtsrådet til det blev nedlagt i slutningen af 2006. Han har siddet i regionsrådet for Region Syddanmark for Venstre, siden regionen blev oprettet i 2007. Ved regionsvalget i 2021 fik Bo Libergren (V) 3.774 personlige stemmer.