Hypnoseterapeuter mødes i en 6-mandsgruppe 10 gange om året

Fra venstre: Flemming Tiro, Berit Johannsen, Ditte Hjort og til højre Henrik Rønberg - Foto: René Lind Gammelmark

Hypnoseterapeuter – Flemming Tiro fra Grindsted og hans kollega Ditte Brinch Hjort fra Billund mødes 10 gange om året med 4 andre hypnoseterapeuter. De andre kommer fra Aabenraa, Herning og Viborg området.

 

Fredag eftermiddag mødtes fire af de seks terapeuter hos Flemming Tiro i Grindsted. Det er altid i Flemmings klinik der har til huse i lokaler over Sydbank i Grindsted det bliver afholdt. Desværre var de to af deltagerne blevet syge, og var derfor fraværende.

 

Netavisen Grindsteds redaktør var taget op for at høre hvad det egentlig gik ud på.

Flemming Tiro har tidligere har været med i grupper, hvor det var en person der var omdrejningspunkt  og at det var denne person der stillede dagsordenen.  I vores gruppe er vi alle lige og vi går efter at udfordre hinanden fortæller han, og vi deler ting og kigger lidt oppefra for at anskue tingene. Vi bringer os selv i spil, så vi bruger os selv som eksempel tilføjer Berit Johannsen. 

 Vi bliver inspireret af forskellige guruer og diskuterer og måske ændrer deres værktøjer, for det er jo ikke sikkert at guruerne har ret, siger Flemming lidt drillende. Vi kommer ret bredt omkring og får impulser udefra og deler dem her inde fortæller Henrik Rønberg. Vi dygtiggør os også fagligt. For alle de teknikker vi har lært får vi også afprøvet på hinanden. Vi drøfter og evaluerer bagefter fortæller Berit Johannsen.

Vi er jo alle sammen i vores egne klinikker . Der kan det hurtigt blive ensomt mener Berit Johannsen, når der ikke er nogen at dele og sparre med. I denne gruppe/rum kan vi udvikle hinanden og os selv.

 Man kan bruge det bedste – man snupper lidt af det der fungerer og tilpasser det til ens egen stil fortæller Ditte Brinch Hjort.

 

Har også supervision

Solveig Christensen er vores “supervisor” – og det vi rent praktisk gør er at hvis en af os har en situation hvor vi ikke rigtigt kan komme i mål med en behandling, så fortæller vi om klienten . Solveig udfordrer den af os der har situationen – og spørger ind til den specifikke problemstilling. Når hun mener hun har fået information nok, så vender den der er udfordret ryggen til de andre. De andre drøfter så om der er noget vi har glemt, er der noget vi skal have fat i. Hvad ville vi gøre i denne situation, hvad mangler vi af information for at kunne komme videre.

 

Det virker

Første gang jeg prøvede det, tænkte jeg, ja det har jeg set før fortæller Flemming Tiro.  Når man så sidder der, og hører hvad de andre fortæller, så er det jo værdifuld feedback. Det er rigtig vigtigt. Det er også en god måde at få kritik på mener Ditte Brinch  Hjort, for på den måde kommer der måske nogle guldkorn frem man ikke selv lige havde set.    Det er ikke en egentlig kritik, men derimod en måde hvor man f.eks. kan sige: hvordan mon det havde været hvis jeg havde gjort det på denne måde fortæller Berit Johannsen – det er med stor anerkendelse over for de øvrige.

Umiddelbart bagefter kan man give feedback på det man har hørt. Når man mødes næste gang giver man feedback på hvad man har taget med sig, og hvordan man har brugt det – og har man brugt det. Tingene bliver fulgt til dørs, ligesom vi gør med vores temaer – er der styr på det, eller er der nye spørgsmål.

 

Har haft mange emner med

Når vi kigger tilbage på hvilke emner vi har haft med, så er der faktisk mange “fede” emner imellem mener Flemming Tiro. Man tænker “det er det de andre ikke får snakket om, men det gør vi”. De etiske og juridiske spørgsmål er også der. Vi har tid til at gå i dybden med temaerne fortæller Berit Johannsen..

 

Også workshop

Vi har for første gang nu startet med en workshop. Det kan være at en klient belyser at de har en bestemt problemstilling, nogen gange meget lidt information. Men vi skal være klar når klienten så kommer til os næste gang. Det tænker jeg er godt at vi to og to går sammen og sparrer med hinanden om hvad man vil gøre. Vi skal jo også have fundet ud af hvor mange besøg klienten skal have hos os før vi har hjulpet færdig. Det er en måde at dygtiggøre sig på mener Berit Johannsen.

 

Ønsker du forandring

Ønsker du forandring, så skal du vide at, hvis du kontakter en af de 6 hypnoseterapeuter, så tager de dig seriøs. Det kan godt være svært at give slip på fortiden, for hvem er man så. Men at give slip er forløsningen til forandringen

 

Herunder kan du læse mere om hvad de enkelte terapeuter tænker om det de hver i sær får ud af at samles i gruppen.

Flemming Tiro

Vi er seks forskellige terapeuter, som det ser jeg som en kæmpe styrke. Vi har forskellige vinkler på vores arbejde og derfor udfordrer vi hinanden. Vi samles omkring hypnose, de store etiske spørgsmål samt omkring de vanskelige sessions vi har oplevet, hvor vi måske ikke er lykkedes som vi gerne ville. Der kan også være en klient, som vi ønsker hinandens indsigt i.

 

Ditte Brinch Miller Hjort

I et arbejdsfelt hvor man i det daglige er meget alene, så har det stor værdi, at man kan mødes med kollegaer til faglig sparring, fællesskab og “hypnose-nørderi”. Vi er vidt forskellige mennesker – og terapeuter- , men vi har et unikt fællesskab med gensidig respekt og vilje til hjælpsomhed. Om end vi også er ret gode til at drille hinanden:-)

 

Søren Christiansen

Vores faglighed er afhængigt af dygtige kollegaer der kan lytte og dele af deres viden. Fællesskabet er en stor styrke og der er altid en at ringe til.

 

Solveig Christensen

En mulighed for sparring, udvikling. Og ny læring, sundt at få spot på hvad man tænker og tror- og i et trygt Forum få kritiske briller på.

 

Berit Johannsen

Vidensdeling omkring faglige temaer, etik og moral. Inspirationskilde til hinandens tilgang og brug af teknikker i et forløb med en klient. Supervision på egne cases. Hypnosebehandling af hinanden – både for at bruge hinandens ekspertise, få afprøvet teknikker og ikke mindst at få forløst egne traumer for optimering af trivsel og velvære. Fællesskab, samhørighed og gensidig respekt

 

Henrik Rønberg

Ofte kommer klienterne til os, som en ”sidste chance” for at få løst de udfordringer der belaster dem. Vi skal være bevidst om, vores terapi kan hjælpe i et parforhold, men også til en skilsmisse.

Når vi arbejder i vore klinikker er vi bevidst om det ansvar vi har over for klienten, derfor er det en stor fordel, at vi har et frirum med kollegaer, hvor vi kan udveksle erfaringer og blive en bedre terapeut.