KIRKBI fortsatte den strategiske udvikling og leverede et solidt resultat i 2022

KirkbiFoto: Hugo Sørensen, Billund Photo

KIRKBI Koncernen har i dag offentliggjort selskabets årsrapport for 2022.

Årets højdepunkter var LEGO® brandets 90-års jubilæum, strategiske investeringer inden for digital læring og digital leg samt planlægning af den endelige gennemførelse af generationsskiftet til 4. generation af Kirk Kristiansen familien.

KIRKBI leverede et finansielt resultat for 2022 på 10,7 mia. kroner, drevet af en stærk performance i LEGO Brand Group og et negativt investeringsafkast påvirket af udviklingen på de finansielle markeder. Pengestrømme efter skat udgjorde i 2022 11,7 mia. kroner, hvilket er lidt lavere end de 13,5 mia. kroner, der blev realiseret i 2021.

Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI A/S, kommenterer:
”2022 var på mange måder et særligt år for KIRKBI med fortsat strategisk fremskridt og solide resultater til trods for et udfordrende finansielt marked. LEGO brandet kunne fejre sit 90-års jubilæum, hvilket gav os mulighed for at fejre og reflektere over vores historie og give endnu flere børn og familier adgang til gode LEGO oplevelser. Men samtidigt var året præget af global ustabilitet, hvilket KIRKBI, LEGO Koncernen og tilknyttede fonde reagerede på med humanitær bistand og støtte til de mange berørte familier og børn. For ejerfamilien markerede året også forberedelsen af de sidste skridt i generationsskiftet fra tredje til fjerde generation.”

 

Strategisk udvikling

I 2022 fortsatte KIRKBI med at eksekvere på det overordnede formål om at sikre et langsigtet familieejerskab af LEGO® brandet, understøttet af et solidt finansielt fundament, som bidrager til en bæredygtig udvikling i verden.
Et centralt element i strategien for LEGO brandet er at udvide aktiviteterne indenfor digital leg og læring. I april 2022 annoncerede KIRKBI en investering på USD 1 mia. i Epic Games – et selskab der er kendt for at skabe kreative, digitale oplevelser for børn i alle aldre, hvilket understøtter KIRKBIs engagement indenfor digital leg. Seks måneder senere gennemførte KIRKBI sit første 100 % opkøb indenfor digital læring med købet af BrainPOP til 875 mio. amerikanske dollars skriver KIRKBI i en pressemeddelelse.

 

Science Based Targets

KIRKBI har sat ambitiøse mål for at reducere koncernens CO2-udledninger og er blandt de første til at få godkendt målene under Science Based Targets initiativets nye retningslinjer for den finansielle sektor. Gennem en fokuseret indsats for at reducere egne CO2-udledninger og forbedret datakvalitet er KIRKBI godt på vej til at indfri koncernens Scope 1 og Scope 2 mål, parallelt med at Scope 3 målet er indfriet tidligere end forventet. Specifikt for investeringsporteføljen har KIRKBI et mål om, at 45 % af selskaberne har validerede science-based targets i 2025. Ved udgangen af 2022 var 28 % valideret, og yderligere 12 % havde forpligtet sig til initiativet.

 

LEGO Koncernen

LEGO Koncernen oplevede igennem 2022 et fortsat højt engagement i LEGO legeoplevelser blandt familier, børn og voksne verden over. De finansielle resultater var meget tilfredsstillende med en tocifret vækst i omsætning og salget til forbrugere, øgede markedsandele og et resultat før skat på 17,7 mia.kroner. Samtidig fortsatte LEGO Koncernen med at prioritere de strategiske initiativer, der skal drive den langsigtede, bæredygtige vækst med investeringer i innovation på tværs af produktporteføljen, nye detailbutikker, yderligere udvikling af e-handelsplatforme, udbygning af produktionskapaciteten, digitalisering og bæredygtighed.

 

Merlin Entertainments

Merlin Entertainments, som blandt andet ejer LEGOLAND parkerne, fortsatte med at investere i nye parker primært med åbningen af LEGOLAND Korea og etableringen af LEGOLAND Shanghai. Efter i to år at have været hårdt påvirket af COVID-19-pandemien, begyndte aktivitetsniveauet at normalisere sig i 2022 i USA og Europa, mens Asien fortsat var påvirket af nedlukning og restriktioner. I november annoncerede Merlin Entertainments en ny administrerende direktør for selskabet.

 

Investeringsaktiviteter

KIRKBIs investeringsportefølje, der havde en samlet værdi på 100 mia.kroner ved udgangen af 2022, leverede et negativt afkast på  4 mia.kroner i 2022 (svarende til -4 %) sammenlignet med et positivt afkast på 16 mia.kroner i 2021. Afkastet var påvirket af udfordrende markedsforhold, og mens investeringsresultatet for 2022 i sig selv er skuffende, sammenligner det positivt med benchmarks. Det samme gælder for det gennemsnitlige årlige afkast over en 10-årig periode på 7,7 %.
Gennem 2022 har KIRKBI fastholdt fokus på at drive langsigtet værdiskabelse i Core Capital-porteføljen samt udvide aktiviteterne inden for Thematic Capital. Sidstnævnte ved at opbygge interne kompetencer og erhverve de første landområder i Danmark med henblik på at etablere ny skov med en positiv klimapåvirkning.

 

Donationer

KIRKBI, LEGO Koncernen, LEGO Fonden og Ole Kirk’s Fond havde også i 2022 højt fokus på at støtte og give tilbage – særligt til de uskyldige mennesker, familier og børn påvirket af krigen i Ukraine. I 2022 bevilgede KIRKBI 0,2 mia. kroner til velgørenhed, og Ole Kirk’s Fond bevilgede 0,3 mia.kroner til børn og familier, herunder til særligt sårbare grupper. LEGO Fonden nåede et højere uddelingsniveau end nogensinde med tilsagn om støtte på i alt 3,2 mia. kroner, og har over en 5-årig periode uddelt over 10 mia. kroner. LEGO Fonden arbejder internationalt på at give alle børn adgang til læring gennem leg ved støtte til forskning, undervisningsinitiativer og partnere, der har en positiv indvirkning på børns liv.

 

Om KIRKBI

KIRKBI A/S er Kirk Kristiansen familiens private holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe en bæredygtig fremtid for familieejerskabet af LEGO® brandet igennem generationer. Vores arbejde er fokuseret på tre fundamentale opgaver, der alle bidrager til, at Kirk Kristiansen familien lykkes med missionen om at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden. Vi arbejder for at beskytte, udvikle og styrke LEGO brandet på tværs af alle LEGO enhederne. Vi leverer på en langsigtet og ansvarlig investeringsstrategi, der skal sikre et sundt finansielt fundament for ejerfamiliens aktiviteter og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling i verden. Og vi leverer dedikeret support til ejerfamilien og dennes forberedelse af fremtidige generationers aktive og engagerede ejerskab, private aktiviteter, virksomheder og filantropiske arbejde.

KIRKBIs strategiske aktiviteter omfatter blandt andet 75 % ejerskab af LEGO Koncernen og 47,5 % ejerskab af Merlin Entertainments. Selskabets investeringsaktiviteter inkluderer investeringer i vedvarende energi, langsigtede investeringer i selskaber som ISS, Nilfisk, Falck, Armacell, Välinge og Landis+Gyr samt ejendomsinvesteringer i Danmark, Schweiz, Tyskland og Storbritannien. Se www.KIRKBI.com