Sparekassen Kronjyllands mødekontor i Skovlund kommer under Billund afdelingen

Sparekassen KronjyllandsAfdelingsdirektør Jørgen Møller til venstre, Bankrådgiver Jytte Kopp Mortensen til højre. PR-Foto

Sparekassen Kronjyllands mødekontor i Skovlund bliver fremover en del af Billund afdelingen.

Sparekassen Kronjyllands kunder i Skovlund kan som hidtil holde deres bankmøder i byen, men fremover er deres rådgivere en del af Billund afdeling og ikke som hidtil Esbjerg afdeling. Det sker i forlængelse af nogle organisatoriske ændringer i Esbjerg.

– Så kiggede vi på kortet, og Skovlund ligger langt mere naturligt for Billund end Esbjerg. Kunderne har således kun halvt så langt til Billund som til Esbjerg. Derfor tror vi på, at det er en god løsning. Ikke mindst fordi langt de fleste beholder den rådgiver, de allerede kender og har i dag, fortæller Jørgen Møller, der er afdelingsdirektør i Billund.

Rådgiveren, han henviser til, er Jytte Kopp Mortensen, der fremover får sit udgangspunkt fra Billund, men altså også holde mange af sine møder i Skovlund.

– Hun er rådgiver for de fleste af vores kunder i Skovlund og området herovre, som hun dermed også kender særdeles godt, forklarer Jørgen Møller, der i øvrigt også tidligere har arbejdet sammen med Jytte Kopp Mortensen og kender området godt.

Han har nemlig også tidligere haft Skovlund som en del af sit markedsområde, ligesom han privat bor i Hoven.

– Så jeg kender rigtig mange her. Derfor er jeg også personligt glad for at få lov til igen at arbejde med kunderne i Skovlund og de andre lokale byer, hvor der også bor en del af de kunder, der nu bliver en del af Billund afdeling i stedet for Esbjerg, fortæller Jørgen Møller i en pressemeddelelse.