GGIF Gymnastik holder generalforsamling den 17. april 2023

GGIF GymnastikFoto: René Lind Gammelmark

GGIF Gymnastikafdeling afholder ordinær generalforsamling mandag den 17. april 2023 kl. 18.30 i MAGION.

GGIF Gymnastik inviterer til ordinær generalforsamling i MAGION. Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Af hensyn til bestilling af mad er tilmelding nødvendigt senest den 10. april til: ggifgymnastik.naestformand@gmail.com

 

Flemming Petersen fra Talent Billund/IKA holder et oplæg:” Udvikling af byen fra et idrætsmæssigt perspektiv”

 

Deltag i generalforsamlingen og få mulighed for at høre Flemming fortælle om tankegangen bag efterskolen PLAY, Talent Billund og mulige synergier mellem gymnastikforeningen og Efterskolen PLAY’s danselinje.

 

 

Se mere om GGIF Gymnastik på deres hjemmeside