Filskov Friskoles skoleleder er blevet fyret

Filskov FriskoleFilskov Friskole Foto: René Lind Gammelmark

Filskov Friskoles leder, Frank Arentoft er blevet fyret. I februar blev hansygemeldt. 

Derefter konstituerede vi Johan Andersen, forhenværende skoleleder ved Filskov Friskole og børnehave, til at tage over i Franks fravær. Den konstituering fortsætter nu frem mod, at vi forhåbentlig til skoleårs start 23/24 kan præsentere en ny skoleleder. Processen heromkring går igang hurtigst muligt fortæller Susie Mejer der er Bestyrelsesformand på Filskov Friskole.

Vi ønsker ikke at kommentere opsigelsen nærmere end at det er en personalesag, vi ikke kan udtale os om. Vi har ifølge gensidig aftale valgt at stoppe samarbejdet med Frank.

Vi ønsker Frank ALT, det bedste med videre på hans vej. Og siger tak for hans tid på Filskov Friskole & Børnehave. Han har været med til at flytte stedet sammen med os, til det det er i dag udtaler Susie Mejer der er bestyrelsesformand på vegne af bestyrelsen.