Mere end 4.9 milliarder kr. er på vej til borgerne i Region Syddanmark

PR-Foto: Skattestyrlsen

I dag begynder Skattestyrelsen at udbetale overskydende skat til alle dem, der har betalt for meget i skat i 2022. I Region Syddanmark vil ca. 813.000 borgere få mere end 4,9 milliarder kroner i hænderne. Det er flere penge end sidste år.

Fredag vil mange vest-, syd-, sønderjyder og fynboer opleve, at der tikker et beløb ind på deres NemKonto. Det er penge fra Skattestyrelsen til borgere, der har betalt for meget i skat sidste år. I Region Syddanmark er det samlet ca. 813.000 borgere, der i dag eller den kommende tid vil få deres overskydende skat for 2022 tilbage.

– Der er mange i Region Syddanmark, der skal have penge tilbage i skat, og i gennemsnit får de 6.085 kroner i hånden. Det betyder også, at borgerne i Region Syddanmark er dem, der i gennemsnit får mindst udbetalt i overskydende skat per borger, hvis man kigger på de fem regioner. I Region Syddanmark udbetales der samlet fra i dag ca. 4,9 milliarder kroner, og det er mere end sidste års beløb på ca. 4 milliarder, fortæller Jan Møller Mikkelsen, underdirektør i Skattestyrelsen.

Generelt har borgerne i år sørget for tidligt at rette i deres årsopgørelse, og derfor kan de få udbetalt penge allerede i den første udbetalingsrunde af flere. Når borgere i Region Syddanmark og de øvrige regioner i år skal have flere penge tilbage i skat end sidste år, skyldes det flere faktorer.

– I år udbetaler vi overskydende skat til godt fire ud af fem danskere på landsplan. Vi ved, mange har haft stigende renteudgifter og har kørt mere til og fra arbejde. Samtidig er der også mange, der har fået et højere beskæftigelsesfradrag i løbet af 2022. Det er de mange bække små, der betyder, at borgere med overskydende skat i gennemsnit på landsplan får 1.200 kr. mere i hånden i år end sidste år, siger Jan Møller Mikkelsen og fortsætter:

– Nogen borgere i Region Syddanmark står nok med en dejlig følelse, når pengene kommer ind på kontoen i dag. Men overskydende skat betyder jo faktisk, at man har betalt for meget i skat i løbet af året. Derfor kan man spørge sig selv: Ville det i virkeligheden være bedre for min økonomi, hvis jeg fik fx 500 kroner mere udbetalt hver måned – i stedet for et større beløb, når året er gået? Hvis ja, så skal ens forskudsopgørelse for 2023 tjekkes og stemme, forklarer Jan Møller Mikkelsen.

Fanø får mest, Langeland får mindst
Ser man alene på Region Syddanmark, får borgerne i Fanø Kommune i gennemsnit mest udbetalt i overskydende skat for 2022, og borgerne på Langeland får mindst.  

Her får borgerne i regionen mest udbetalt Her får borgerne i regionen mindst udbetalt
Fanø 7.085 kr. Langeland 5.248 kr.
Svendborg 6.823 kr. Sønderborg 5.467 kr.
Vejle 6.753 kr. Nyborg 5.586 kr.

I Region Syddanmark er der dog også borgere, der skal betale restskat.  Ca. 162.000 borgere i regionen skal tilsammen betale næsten 1,1 milliard tilbage i skat, fordi de har betalt for lidt i løbet af 2022. Det svarer til et gennemsnit på 6.540 kroner i restskat, hvis man er en af dem i Syddanmark, der har fået et rødt tal på sin årsopgørelse.  

Frivillig betaling af restskat skal ske senest den 3. juli 2023.

Se flere tal om overskydende skatter i de enkelte regioner og kommuner

 

Faktaboks: Vigtige tal og datoer for hele landet

  • På landsplan udbetales der fra den 14. april i alt ca. 25,5 milliarder kroner i overskydende skat til ca. 3,8 millioner borgere. Mens restskatten er på ca. 6,4 milliarder kroner fordelt på ca. 800.000 borgere.
  • Der udbetales overskydende skat i flere omgange henover 2023. Den første udbetaling af overskydende skat sker fra den 14. april til de borgere, der enten ikke har haft ændringer til årsopgørelsen siden åbningen, eller som har lavet ændringer inden den 31. marts.
  • Hvis en borger ikke får udbetalt sin overskydende skat som forventet, så kan det blandt andet skyldes gæld til offentlige eller ekstra kontrol af oplysningerne. Det vil altid stå på årsopgørelsen, hvorfor en overskydende skat ikke er blevet udbetalt.
  • Fristen for at rette i årsopgørelsen for 2022 er 1. maj 2023 for borgere med en almindelig årsopgørelse. Selvstændige og andre med oplysningsskema har frist den 1. juli 2023.