Billund Kommunes regnskab er i balance trods usikre tider

Foto: René Lind Gammelmark

Kommunalbestyrelsen har den 18. april 2023 godkendt regnskabet for 2022, som viser et lavere forbrug i forhold til budgettet på trods af stigende usikkerheder som følge af krigen i Ukraine og de efterfølgende konsekvenser for verdensøkonomien. Det betyder, at Billund Kommune kommer ud af 2022 med balance i økonomien, en robust kassebeholdning, og at kommunen fortsat er gældfri.

2022 blev ikke et år som alle andre. Efter flere år, hvor Covid-19-epidemien betød, at intet er, som det plejer, stod det hurtigt klart, at heller ikke år 2022 blev et normalt år. Særligt to begivenheder springer i øjnene.

Den første er krigen i Ukraine. Den har skabt usikkerhed overalt i den vestlige verden, og i et lidt mindre perspektiv har krigen betydet, at kommunerne har modtaget et større antal flygtninge fra det krigshærgede land, hvor opgaven især har været at skaffe bolig, arbejde og skolegang til vores nye midlertidige medborgere.

Den anden afgørende begivenhed er skiftet i verdensøkonomien, som krigen har medført. Efter mere end 30 år med lav inflation var det forløbne år præget af markante prisstigninger. Mange økonomer mener, at Danmark står på randen af en økonomisk krise, men at vi med den lave ledighed og fortsatte vækst står godt rustet til at imødegå udfordringerne.

 

En sund økonomi

Billund Kommunes økonomi er da også fortsat sund, hjulpet godt på vej af den nye økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen godkendte lige før sommerferien.

”Vi sikrer med de nye økonomiske pejlemærker, at vi kan imødegå økonomiske udsving mellem årene, og at vi også lokalt står godt rustet til fremtidens udfordringer,” forklarer borgmesteren.

Stephanie Storbank fremhæver, at Billund Kommune kommer ud af 2022 med balance i økonomien, en robust kassebeholdning og med fortsat gældfrihed. Kommunen har formået at overholde den såkaldte serviceramme på trods af de stigende priser.

”Og det vel at mærke uden, at det er gået ud over velfærden og serviceniveauet for kommunens borgere, hvor vi kan bryste os af en ungeindsats helt i top og en behandlingstid på byggesager helt i bund” understreger hun og slår fast:

”Vi står i en helt anden og mere gunstig situation end mange andre af landets kommuner.”

 

Strategiske indsatser

Kommunalbestyrelsen har i 2022 især fokuseret på arbejdet med at skabe stærke byer, vokseværk i erhvervslivet og rettidig velfærd. Det er bl.a. kommet til udtryk i nye politiske indsatsplaner for de kommende år, hvor hvert udvalg har udvalgt to særlige indsatser, som der særligt skal fokuseres på. Borgmesteren forventer, at den nye arbejdsform vil skærpe det strategiske fokus på kommunens udvikling yderligere til gavn for Billunds borgere og erhvervsliv.

2022 var også præget af massive anlægsinvesteringer, bl.a. i nye parcelhusgrunde i Billund Syd, nyt kampsportscenter på MAGION, flere pasningsmuligheder i Billund, ombygning af Billund plejecenter og meget mere skriver Kommunen i en pressemeddelelse.