Frivilligrådet sætter fokus på ensomhed

Frivilligråddetøverst fra venstre: Lena Bech fra Diabetesforeningen, Peter Sørensen frivillig fra Sdr. Omme. Midterst fra venstre: Bente Christensen fra Frivilligcenter Billund, næstformand Martin Alminde Friis fra Headspace Billund, Ulla Gaarde fra Billund-Vorbasse Selvhjælp. Nederst fra venstre: Gunhild Christensen fra Stenderup Kirke og formand Gitte Johansen fra Cafe Nymark Vestermarkskirken. Mangler på billedet: Marie Johnsen fra Cafe Jydepotten og Troels Gydum fra Ældre Sagen Grindsted. - PR-Foto: Billund Kommune

Billund Kommunes Frivilligråd sætter i 2023 ekstra fokus på ensomhed og på de foreninger og ildsjæle, som hver dag gør et kæmpe stykke arbejde for at bekæmpe ensomheden i Billund Kommune. Fællesskaber og åbenhed er en del af løsningen for at bekæmpe ensomhed.

Frivilligrådet i Billund Kommune vil i 2023 have fokus på ensomhed, da de ønsker, at vi alle skal være bedre til at italesætte temaet og hjælpe andre ud af ensomheden. Det vil de bl.a. gøre gennem en kortlægning af kommunens foreninger og organisationers tilbud og tiltag. Kortlægningen kan være med til at skabe et bedre overblik over, hvor der i dag er fokus på at skabe fællesskaber og indsatser for at mindske ensomhed.

”Alle kender til ensomhedsfølelsen, det er helt naturligt. Der, hvor det er problematisk, er, når ensomhedsfølelsen opleves over en længere periode, og det opleves som svært at komme ud af. Det er her, vi gerne vil hjælpe med at pege på nogle af de muligheder, der er i vores kommune for at mindske ensomheden,” fortæller Martin Alminde Friis, næstformand i Frivilligrådet i Billund Kommune.

Det sker bl.a. gennem kampagner, hvor der skabes opmærksomhed på nogle af alle de tiltag, der allerede sætter fokus på og er med til at mindske ensomhed. F.eks. deltager Billund Kommune i ”March mod Ensomhed”, der er masser af frivillige fællesskaber, som kan findes gennem kommunes foreningssystem ’Fritidsliv’ eller Frivilligcenter Billunds sociale vejviser, og dertil er det muligt for kommunens borgere at oprette sig som bruger af Boblberg, som er en digital platform, hvor der kan findes nye fællesskaber.

Foreningsmøder i 2023

Frivilligrådet ønsker i løbet af 2023 at arrangere to foreningsmøder i hhv. Billund og Grindsted. Her vil rådet invitere frivillige sociale foreninger og ildsjæle, som arbejder med at bekæmpe ensomhed og med at skabe fællesskaber, til at tale om deres erfaringer. På den måde kan Frivilligrådet få et større kendskab til nogle af de allerede eksisterende frivillige tilbud, der er i kommunen.

Mødet i Billund bliver på Lindegården den 26. april, og mødet i Grindsted vil være på Frivilligcenter Billund den 25. oktober.

Ønsker man at deltage i mødet i Billund den 26. april, kan man tilmelde sig pr. mail til LNM@billund.dk senest den 24. april kl. 10.

I 2021 var Frivilligrådet rundt i kommunens mindre lokalsamfund med et lignende tiltag.

Fakta: