Henrik Dam Kristensen gæstede GrindstedArkivet tirsdag aften

Henrik Dam KristensenFoto: Aksel Fredensborg - GrindstedArkivet

Af Aksel Fredensborg

32 år i dansk politik gav meget at fortælle om, da Henrik Dam Kristensen gæstede GrindstedArkivet tirsdag aften.

 

Og han havde forsamlingen i sin hule hånd i sit foredrag ”Fra Vorbasse til Christiansborg”. Med oplevelser lige fra han blev valgt til Folketinget første gang i 1990 og til han i oktober 2022 fra folketingets formandsstol erklærede ”Mødet er hævet”.

Foto: Aksel Fredensborg – GrindstedArkivet

Blandt de personlige højdepunkter var den første ministerpost, som Poul Nyrup Rasmussen tildelte ham som landbrugs- og fiskeriminister. Bl.a. måtte garderoben suppleres med adskillige flere slips og andet fornødent til de mange officielle opgaver, som han blev hvirvlet ind i.  Oprettelsen af et selvstændigt fødevareministerium blev også et politisk svendestykke, som han stadig er stolt af.

Det blev til adskillige ministerposter og en afstikker til EU-parlamentet og kulminerede med valget som folketingsformand i 2019.

Det er især det politiske arbejde, der har optaget ham – og den 50 mand store forsamling i 10.klasseskolen fik et spændende indblik i ”maskinrummet” på Christiansborg; bl.a. om lovgivningsarbejdet med det forberedende udvalgsarbejde og de mange møder med organisationer og interessenter. Dét anser han for at være en nerve i den demokratiske samtale.

Hvad der kommer frem i presse og TV er som regel kun toppen af isbjerget.

Henrik Dam KristeKategoriernsen er på folkestyrets vegne stolt af, at omkring 80 % af al lovgivning vedtages af henved 80 % af de folkevalgte.

Han gav også et indblik i, hvordan kommunikationen har ændret sig gennem årene. Både i folketinget, hvor papir er afløst af it-skærme og tekstfiler på pc´er, – og i forhold til pressen, der jagter ”Breaking news” døgnet rundt. Presset udefra er blevet større og det bekymrede den tidligere folketingsformand, hvordan sygemeldinger med stress også på Christiansborg er steget gennem de senere år.

Et par anekdoter fra de mange officielle rejser til fremmede himmelstrøg og fra livet på de bonede gulve blev det også til denne aften i GrindstedArkivet.

Efter en menneskealder har Henrik Dam Kristensen nu forladt Christiansborg og nyder nu hjemme- og familielivet. Dertil kommer nogle bestyrelsesposter og et væld af aftaler om foredrag i kalenderen. Og hans engagement som frivillig ved Vorbasse Marked bliver med sikkerhed ikke mindre efter retræten som folkevalgt.

Der bliver dog stadig snakket politik, bl.a. i familien, idet sønnen, Jannick, prøver kræfter med sin første periode i kommunalbestyrelsen i Billund kommune.