Mindeord over tidligere sognepræst Ole Christensen

MindeordFoto: Pixabay

Mindeord over tidligere sognepræst Ole Christensen skrevet af Lone H. Ovesen, formand for Grindsted-Urup Menighedsråd og Ole Søbye, tidligere medlem af Grindsted Menighedsråd

Tidligere sognepræst i Grindsted, Nollund og Urup, Ole Christensen, er død efter længere tids sygdom den 17. april 2023. Han blev 75 år.

Ole Christensen flyttede i 1983 ind i præsteboligen i Østerbrogade i Grindsted. Her boede han sammen med sin hustru Bodil, indtil han gik på pension i 2011.

Oprindeligt stammede Ole Christensen fra København, hvor han tog en uddannelse som kolonialkommis i en købmandsforretning. Senere, mens han var hos Civilforsvaret, modnedes idéen om at uddanne sig som præst. Efter færdiggjorte studier i Aarhus søgte han stilling i Grindsted, hvor han vidste, at menighedsrådet var indstillet på at ansætte en grundtvigsk orienteret præst, selvom de grundtvigske medlemmer af menighedsrådet var i undertal.

Det var ikke helt let at komme til byen som nyuddannet præst dengang, da der i store kirkelige kredse var meget lidt forståelse for det grundtvigske. Det lod Ole Christensen sig ikke anfægte af. Han forblev sin egen og stod fast på sine principper med udgangspunkt i sin store viden om kultur og kristendom. I sine prædikener inddrog han ofte elementer fra litteratur, musik og film. Han havde fingeren på pulsen i mange sammenhænge, også i undervisningen af konfirmanderne. Flere konfirmander fandt det ligefrem hyggeligt at være til konfirmationsforberedelse i kælderen på Østerbrogade. Ole Christensen havde et meget åbent sind i forhold til holdninger, og derfor var der fx også plads, til at konfirmanderne kunne diskutere, om Gud er en kvinde eller en mand.

For udenforstående kunne Ole Christensen måske virke introvert, men Ole Christensen havde alligevel let ved at tale med folk. Han var god til at lytte og med sin humor, kunne han også få smilet frem på folks læber. Ole Christensen var også en ligefrem mand, der ikke var bange for at bede om en kold øl i stedet for en kop kaffe sidst på eftermiddagen, når han var til dåbssamtale i et privat hjem.

Med årene voksede den grundtvigske indflydelse i menighedsrådene i pastoratet; og i mange år var Ole Christensen en arbejdsom formand for Grundtvigsk Foredragsforening, og han sørgede for stor variation og bredde i foredragene.

Efter sin pensionering valgte Ole Christensen sammen med Bodil at flytte til Horsens. Her havde de flere gode år sammen, indtil Ole på grund af fremskreden demens måtte flytte på plejehjem. På trods af sygdom havde Ole også en god sidste tid med et kærligt plejepersonale.

Vore tanker går til Bodil.

Bisættelse finder sted fra Vestre Kapel i Horsens, fredag den 28. april 2023 kl. 11:30.