Fabriksalarmen på IFF afprøves på Onsdag den 3. maj 2023

Foto: René Lind Gammelmark

Onsdag den 3. maj afprøves fabriksalarmen på IFF i Grindsted.

Sirenelyde varsling