Odd Fellow Ordenen uddelte priser for knapt 600.000 kr.

Foto: René Lind Gammelmark

Lørdag formiddag var der masser af aktivitet i Odd Fellow Ordenens bygning i Grindsted.

Her blev Odd Fellow Ordenens prisuddeling nemlig foretaget, og der blev uddelt for 597.500 kr.

Netavisen Grindsted var med ved uddelingen af priserne hvilket tog godt et par timer, hvorefter der var reception for de inviterede.

 

Forskerprisen på kr. 250.000

Professor, overlæge ph.d og cand.scient. Claus Henrik Nielsen, Institut for Inflammationsforskning Rigshospitalet.

Claus Henrik Nielsen er immunolog; dvs. han forsker i menneskets immunforsvar. Immunforsvarets betydning blev for nylig alment kendt i befolkningen under den virusbetingede Covid-19 pandemi. Claus Henrik Nielsen er ikke virolog, men arbejder med en anden side af immunapparatet – nemlig de udbredte autoimmune sygdomme (fx reumatorid artrit, disemineret sklerose, psoriasis m.fl.) og på det seneste især følgerne for autoimmune sygdomme af “low grade inflammation”. Det projekt handler om at undersøge sammenhængen mellem samtidigt forekommende inflammatoriske sygdomme. Mere specifikt er Claus
Henrik Nielsen for tiden dybt involveret i at undersøge den hyppigste kroniske inflammationssygdom i den vestlige verden, parodontitis (i mundhulen), og hvorvidt intensiv behandling af parodontitis kan bedre forløbet af den autoimmune sygdom reumatoid artrit (almindeligt forekommende gigtsygdom).
Claus Henrik Nielsen og medarbejdere har siden 1993 publiceret deres forskningsresultater i gode og relevante tidsskrifter indenfor immunologi og autoimmunsygdomme, i alt mere end 200 videnskabelige artikler og lærebogskapitler.

Til Claus Henrik Nielsens væsentlige forskningsbidrag må også nævnes en betydelig vejlederfunktion for yngre forskere (i alt 16 ph.d.-studerende, 17 specialer for stud.scient.er og medicinere samt 26 bachelorstuderende). At Claus Henrik Nielsen desuden i sin sparsomme fritid er musiker, skribent og formidler om sygdomme, nuancerer yderligere billedet af en aktiv og kreativ biomedicinsk forsker.

Professor, overlæge ph.d og cand.scient Claus Henrik Nielsen – Foto: René Lind Gammelmark

Odd Fellow Ordenens Hæders- og litteraturpris på kr. 50.000

Forfatter Nikolaj Zeuthen.
Nikolaj Zeuthen er født 1977 og er M.phil. European Literature, University of Cambridge, 2002. Cand.mag.i dansk 2004 og ph.d 2009. Senest uddannet præst.

Han debuterede med digtsamling Oliebål 2009, har lavet tegneserien ”Hvad synes du om dansk litteratur”, som han præmieredes for af Dansk Kunstfond. Sidste udgivelse er digtsamlingen ”Langt fra Gud” 2022

Forfatter Nikolaj Zeuthen – Foto: René Lind Gammelmark

Rebekkafonden

Kontakten, Grindsted, kr.15.000 til hjælp til kvinder til at danne et fællesskab på tværs af nationalitet, religion og social status.

Foto: René Lind Gammelmark

Børns Vilkår – HØRT – kr. 15.000. Målgruppen er unge mellem 15 og 25, der står alene med deres udfordringer.

Foto: René Lind Gammelmark

Cafe Ballast, Esbjerg – kr. 10.000 til at give børn af udsatte familier et fast holdepunkt i tilværelsen og oplevelser, de ellers ikke ville have fået.

Foto: René Lind Gammelmark

Odd Fellow Ordenens Børnefond

Topsand, Esbjerg kr. 12.500 til indkøb af kugleveste til anbragte børn

Foto: René Lind Gammelmark

Dansk Skoleskak kr. 50.000 som støtte til at uddanne unge PLAYMASTERS som læringsmentorer for unge i Københavns Kommune, til glæde for mindst 500 skolekammerater.

Foto: René Lind Gammelmark

Red Barnet, Mariagerfjord kr.10.000 som støtte til at afholde en sommerlejr for udsatte børn og unge i Mariagerfjord Kommune.

Red Barnet Mariagerforrd repræsentant – Foto: René Lind Gammelmark

Dværgeforeningen kr. 30.000 støtte til i forbindelse med det årlige Pinse arrangement at overraske børnene med et underholdende indslag.

Foto: René Lind Gammelmark

Børns Voksenvenner kr. 30.000 støtte til fælles aktiviteter for alle ”vennepar”

Foto: René Lind Gammelmark

 

Odd Fellow Ordenens legat for unge sang- og musikstuderende – 5 x kr. 25.000

Broder deputeret storsire John Bune sammen med vinderne af musikpriserne: Louise MCClelland Jacobsen, Johannes Lyngby Johansen, Jens Emil Jensen, Anders Hjernø, Rasmus Stavnsager – Foto: René Lind Gammelmark

Johannes Lyngby Johansen, Det Danske Musicalakademi i Fredericia
Jens Emil Jensen, Det Jyske Musikkonservatorium
Louise McClelland Jacobsen, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Anders Hjernø, Rytmisk Musikkonservatorium
Rasmus Stavnsager Fribo, Syddansk Musikkonservatorium

 

Du kan læse om Odd Fellow Ordenen her

 

Klik på billederne i galleriet herunder for at se dem i stor størrelse