LEGO-familie afslutter generationsskifte – milepæl for familieejerskabet af LEGO Koncernen

Thomas og Kjeld Kirk Kristisnasen - PR-Foto: KIRKBI A/S

Thomas Kirk Kristiansen tiltræder i dag som bestyrelsesformand i KIRKBI A/S, det familieejede holding- og investeringsselskab, der ejer 75% af LEGO Koncernen.

Thomas Kirk Kristiansen overtager formandsposten fra Kjeld Kirk Kristiansen, der som planlagt er trådt ud af bestyrelsen på dagen for sit 50-års jubilæum. Ændringen finder sted i forbindelse med dagens generalforsamling i KIRKBI A/S, hvor Agnete Kirk Kristiansen samtidig er valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Med overdragelsen fra Kjeld Kirk Kristiansen til Thomas Kirk Kristiansen er det glidende generationsskifte fra 3. generation til 4. generation i Kirk Kristiansen familien formelt afsluttet, hvilket markerer en vigtig milepæl for det langsigtede familieejerskab af LEGO® brandet, LEGO Koncernen og KIRKBI A/S.

Thomas Kirk Kristiansen, tiltrædende bestyrelsesformand i KIRKBI A/S, udtaler:

”Det aktive familieejerskab af LEGO brandet og KIRKBIs aktiviteter har været helt afgørende for vores familie gennem generationer. Det er derfor en stor glæde at videreføre familieejerskabet nu i 4. generation. Det sker i en tid, hvor LEGO brandet engagerer flere end nogensinde, hvilket giver os en unik mulighed for at spille en positiv rolle for børn og voksne verden over med læring gennem leg. Samtidig har KIRKBI en finansiel styrke, der gør det muligt for os at yde et væsentligt bidrag i den nødvendige grønne omstilling gennem vores investeringer. At gøre en positiv forskel for børn og for miljøet ligger mig meget på sinde, og begge områder er helt afgørende for vores fælles fremtid. Jeg føler mig derfor meget privilegeret over i dag at have overtaget stafetten fra min far og ser frem til at fortsætte arbejdet, indtil det bliver min tur til at overlade roret til 5. generation.”

Generationsskiftet har været planlagt og gennemført over en årrække, hvor Thomas Kirk Kristiansen gradvist har påtaget sig flere roller og poster. Han blev udpeget som den mest aktive ejer i 4. generation af Kirk Kristiansen familien i 2016 og siden udnævnt til bestyrelsesformand i henholdsvis LEGO Fonden (2016) og LEGO A/S (2020).

Kjeld Kirk Kristiansen, afgående bestyrelsesformand i KIRKBI A/S, kommenterer:

”Jeg overdrager i dag stafetten til Thomas med en stor taknemmelighed og stolthed. Jeg er ligeledes glad for, at Agnete har valgt at træde ind i bestyrelsen. Som familie har vi været så heldige sammen at kunne forberede os grundigt og gennemføre overdragelsen til 4. generation gradvist. Vi har haft tid til mange, meningsfulde samtaler om fremtiden og om at gøre en forskel for børn og verden omkring os. Det har været berigende at opleve passionen for leg og læring, der altid har været drivkraften i vores familie, og se hvordan Thomas med støtte fra familien, vores kompetente bestyrelser og medarbejdere har påtaget sig et stadigt større ansvar med omhu, omsorg og ambitioner for fremtiden. Det er derfor et naturligt og rigtigt tidspunkt at træde ud af bestyrelsen i KIRKBI og trygt overlade roret til næste generation.”

Med Kjelds udtræden af bestyrelsen i KIRKBI A/S er alle centrale bestyrelsesposter nu overdraget til 4. generation af Kirk Kristiansen familien. Denne udgøres af mest aktive ejer Thomas Kirk Kristiansen (født 1979), Sofie Kirk Kristiansen (født 1976) og Agnete Kirk Kristiansen (født 1983).

Thomas Kirk Kristiansen afslutter:

”Min far har igennem de sidste 50 år haft en uvurderlig betydning for udviklingen af LEGO brandet, LEGO Koncernen og KIRKBI A/S. Han har været visionær og altid troet på LEGO® Idéens potentiale – også igennem de sværere tider. Det skylder vi ham den største tak for. Han har været, og er fortsat, et inspirerende forbillede, der har vist vejen for, hvordan et aktivt, engagerende familieejerskab forvaltes.
Ikke bare for mig og Agnete, der nu også træder ind i bestyrelsen – men også for kommende generationer.”

 

Fakta: Et familieejerskab gennem generationer

Ejerskabet i 1., 2. og 3. generation

• 1932 – Ole Kirk Kristiansen grundlægger LEGO virksomheden i Billund.
• 1950 – Godtfred Kirk Christiansen, søn af Ole Kirk Kristiansen, udnævnes til juniordirektør.
• 1973 – Kjeld Kirk Kristiansen, søn af Godtfred Kirk Christiansen, starter karrieren i LEGO Koncernen.
• 1977 – Kjeld Kirk Kristiansen træder ind i ledelsen i LEGO A/S.
• 1979 – Kjeld Kirk Kristiansen bliver administrerende direktør for LEGO A/S.
• 2004 – Jørgen Vig Knudstorp bliver administrerende direktør for LEGO A/S. Kjeld Kirk Kristiansen og Jørgen Vig Knudstorp fortsætter et tæt samarbejde – Kjeld som næstformand i bestyrelsen.

 

Glidende generationsskifte fra 3. til 4. generation

• 2004 – Thomas Kirk Kristiansen, søn af Kjeld Kirk Kristiansen, bliver observatør i LEGO A/S bestyrelsen.
• 2006 – Thomas Kirk Kristiansen udnævnes som bestyrelsesmedlem i LEGO A/S bestyrelsen.
• 2007 – Thomas Kirk Kristiansen indtræder som bestyrelsesmedlem i KIRKBI A/S.

• 2016 – Kirk Kristiansen familien vedtager, hvordan ejerskabet videreføres gennem generationer:
o Hver generation vælger én person, der påtager sig rollen som den mest aktive ejer på vegne af hele familien. Thomas Kirk Kristiansen får denne rolle på vegne af 4. generation.
o Den mest aktive ejer kender LEGO Koncernen, LEGO Fonden og KIRKBI særligt godt og er på vegne af hele familien tæt på familiens selskaber.
o Personen er ambassadør for LEGO® brandet og bidrager til, at familiens værdier leves på tværs af alle enhederne.
o Den mest aktive ejer repræsenterer familiens værdier og interesser i udvælgelsen af bestyrelse og ledelse i alle familiens selskaber.

• 2016 – Kirk Kristiansen familien tager de første formelle skridt i skiftet fra 3. til 4. generation
o Kjeld Kirk Kristiansen og Thomas Kirk Kristiansen bytter roller i bestyrelsen i LEGO A/S, hvor Thomas Kirk Kristiansen bliver næstformand, og Kjeld Kirk Kristiansen bliver menigt medlem.
o Thomas Kirk Kristiansen indtager posten som formand i LEGO Fonden, som ejer 25% af LEGO Koncernen, og Kjeld Kirk Kristiansen bliver næstformand.

• 2017 – Niels B. Christiansen bliver administrerende direktør for LEGO A/S.
• 2020 – Thomas Kirk Kristiansen bliver formand i LEGO A/S bestyrelsen.
• 2021 – Det annonceres, at Kjeld Kirk Kristiansen vil træde tilbage fra bestyrelsen i KIRKBI A/S i forbindelse med sit 50 års jubilæum i foråret 2023.
• 2023 – Thomas Kirk Kristiansen tiltræder som bestyrelsesformand i KIRKBI A/S, hvilket markerer det sidste formelle skridt i det glidende generationsskifte fra 3. til 4. generation.

 

Fakta: Ejerforhold og stemmefordeling

Efter generationsskiftet vil alle tre medlemmer af 4. generation have en ejerandel i KIRKBI A/S på cirka 25%. Kjeld Kirk Kristiansen vil have en ejerandel på 22,5%, mens de øvrige 1,5% ejes af den almennyttige fond, K2 Fonden af 2023.

Alle resterende A-aktier overdrages fra Kjeld Kirk Kristiansen til Thomas Kirk Kristiansen, som den mest aktive ejer i 4. generation, hvilket giver ham den største stemmeandel i KIRKBI A/S (37,7%). Derudover fordeles stemmeandelen: Sofie Kirk Kristiansen (12,7%), Agnete Kirk Kristiansen (12,8%), Kjeld Kirk Kristiansen (2,8%), K2 Fonden af 2023 (34,0%). K2 Fonden af 2023 blev etableret i foråret 2023 som støttende faktor for det langsigtede familieejerskab. Som medejer har fonden mulighed for at træde til og eventuelt bruge sin stemmeret, hvis der måtte opstå uenighed blandt familieejerne.

 

Om KIRKBI

KIRKBI A/S er Kirk Kristiansen familiens private holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe en bæredygtig fremtid for familieejerskabet af LEGO® brandet igennem generationer. Vores arbejde er fokuseret på tre fundamentale opgaver, der alle bidrager til, at Kirk Kristiansen familien lykkes med missionen om at inspirere og udvikle dem, der skal bygge fremtiden. Vi arbejder for at beskytte, udvikle og styrke LEGO brandet på tværs af alle LEGO enhederne. Vi leverer på en langsigtet og ansvarlig investeringsstrategi, der skal sikre et sundt finansielt fundament for ejerfamiliens aktiviteter og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling i verden. Og vi leverer dedikeret support til ejerfamilien og dennes forberedelse af fremtidige generationers aktive og engagerede ejerskab, private aktiviteter, virksomheder og filantropiske arbejde.

KIRKBIs strategiske aktiviteter omfatter blandt andet 75% ejerskab af LEGO Koncernen og 47,5% ejerskab af Merlin Entertainments. Selskabets investeringsaktiviteter inkluderer investeringer i vedvarende energi, langsigtede investeringer i selskaber som ISS, Nilfisk, Falck, Armacell, Välinge og Landis+Gyr samt ejendomsinvesteringer i Danmark, Schweiz, Tyskland og Storbritannien.

Se www.KIRKBI.com