Billund Kommune vil udvide vandingsforbudszonen i Grindsted

EngsøparkenFoto: René Lind Gammelmark

Af Marianne Thorø

Embedsværket i Billund kommune foreslår at området i Grindsted med forbud mod havevanding fra egen boring udvides.

Sidste sommer blev området på begge sider af Søndre Ringvej inddraget i forbudszonen, men nu vil kommunen også have området nord for Grindsted Engsø – altså Engsøparken – inddraget i forbudszonen.

Det sker efter regionen både sidste år og i år har gennemført en ny og videregående undersøgelse af forureningsfanen fra Fabriksgrunden. Undersøgelsen har medført ny viden om fabriksfanens udbredelse. Og det kan altså betyde risiko for at haveejere med egen brønd pumper forurenet vand op til at vande haven.

I området ved Engsøparken som nu tænkes omfattet af vandingsforbuddet er der i dag 50 registrerede boringer, hvoraf de 32 har fået tilladelse til haveboringen i op til 14 år fra nu.

Derfor er det også tænkt ind i planerne at haveejerne skal kompenseres hvis forbuddet mod vanding fra egen brønd indføres.

Sagen skal op på næste møde i Teknik, Plan og Kulturudvalget.