Søren Skjold Andersen kom i foretræde for Klima-, Energi og Forsyningsudvalget

Søren Skjold AndersenSøren og Kris Vridsløsemagle, hvor man er i fuld gang med at etablere termonet - PR-Foto

For noget tid siden mødtes folketingsmedlem Kris Jensen Skriver og Søren Skjold Andersen hos Søren i Engsøparken i Grindsted.

Som formand for Termonet Danmark orienterede Søren om, hvilke muligheder, der ligger i termonet som et værktøj i fjernvarmens værktøjskasse. En mulighed, der blandt andet kan sikre, at også mindre byer kan etablere en kollektiv varmeforsyning.

En af udfordringerne for Termonet Danmark er dog, at der er forvirring omkring, hvorvidt løsningen hører under varmeforsyningsloven. Dette skaber udfordringer, når der skal søges tilladelser, laves projekter mv.

Det blev til en god snak og efter at have holdt kontakten mødtes Søren og Kris onsdag den 3. maj i byen Vridsløsemagle, der ligger i udkanten af København. Her blev der fremvist et eksempel på, hvordan man kan lave fjernvarme med et termonet. Rundvisningen foregik sammen med Astrid Birnbaum, der er direktør for Høje Taastrup Fjernvarme.

Dagen efter var Søren, Astrid og to yderligere medlemmer af Termonet Danmark, i foretræde for Klima-, Energi og Forsyningsudvalget for at orientere om termonet og varmeforsyningsloven. Der var stor spørgelyst fra flere forskellige partier ved foretrædet.

Den lokale formand for foreningen udtaler: ”I Termonet Danmark har vi kæmpet med nogle misforståelser, og jeg håber på, at vi kan komme igennem med vores budskab, for termonet er det næste naturlige skridt i udrulningen af fjernvarme”.

Kris Jensen Skriver siger følgende om dialogen: ”Det er vigtigt for mig at tage henvendelser seriøst. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe Termonet Danmark med at komme i foretræde. Termonet indeholder for mig at se nogle gode muligheder for at sikre fjernvarme også i de mindre byer og er dermed med til at skabe et Danmark i balance. Jeg vil forfølge sagen på Christiansborg” skriver Kris i en pressemeddelelse.

Søren Skjold Andersen

Søren foran Christiansborg inden foretrædet for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget – PR-Foto