Grindsted Y’s men’s klub har for længst holdt med ren mandehørm, vi har derimod sat fokus på ligestilling og klub fornyelse.

Grindsted Y's Men's KlubPoul Madsen - PR-Foto

Grindsted Y’s men’s klub har sat fokus på ligestilling og klubfornyelse

Vi er et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relation, mødes med respekt og som gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl.a. børne og unge-organisationer.
 En del af klubbens aktiviteter koncentrerer sig desuden om humanitært hjælpe arbejde et over for mennesker der har behov.

Vi har brug for dig/jer i et meningsfyldt fællesskab. Kunne du/I tænke dig/jer at være en del af   Grindsted Y’s Men’s Club? Selvom navnet antyder noget andet, har klubben optaget både kvinder og mænd, i flere år.

Vi vil gerne invitere dig/jer til en uforpligtende aften, hvor vi vil fortælle om vores lokale klub og om Y’s Men’s bevægelsen både nationalt og internationalt. Ligeledes er vi meget åbne over for nye tanker og idéer, som kan bidrage til nye aktiviteter og tiltag skriver formanden Poul Madsen i en pressemeddelelse.

F.eks. kunne De 17 FN verdens mål  sagtens indeholde masser af tiltag som var brugbar, klogt og kreativ i klubben.
Mødet foregår  i  “Kirkehuset”, Kirkegade 22, Grindsted, tirsdag den 16. maj kl. 19.00, hvor vi også byder på et let traktement. Hvis du /I har lyst til at komme, vil vi meget gerne have en tilmelding senest den 12. maj.

 

Tilmelding til:
Grethe Nielsen  (60 70 49 51)
Aksel Lindhardt (20 93 93 54)