Som ordblindt barn er du ikke alene

PR-Foto: Billund Kommune

Som ordblindt barn er du ikke alene: Det satte Billund Kommune fokus på, da de tirsdag d. 9. maj havde Trivselsdag for alle kommunens børn i 4.-5.-6. klasse, der er ordblinde. Her fik knap 60 børn mulighed for at finde nye venner, der oplever de samme vanskeligheder som dem selv, gennem forskellige lege i løbet af dagen

Billund Kommune har stort fokus på at identificere børn med ordblindevanskeligheder og støtte dem bedst muligt igennem skolegangen. Siden 2019 har kommunen screenet 0.-1. klasses elever og finder i gennemsnit 2,2 elever pr. klasse der har risiko for at udvikle vanskeligheder. Det er svarende til landsgennemsnittet, men kommunen ønsker alligevel at sætte særligt ind og afholder derfor hvert år en temauge for at understøtte både børn, forældre og lærere bedst muligt.

”Hvis du er et barn med ordblindevanskeligheder, kan du hurtigt føle dig uden for. Derfor inviterer vi børnene ind og giver dem mulighed for at spejle sig i venner, der er præcis ligesom dem. Vi ved, at trivsel og faglig udvikling hænger sammen, så vi giver børnene et pusterum, som forhåbentlig kan give deres skolearbejde et boost,” siger udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget Bjarne Larsen.

 

Børnene har selv sat dagsordenen

De sidste par år har kommunen haft fokus på undervisning til forældre, brug af teknologiske hjælpemidler til at lave film og podcast. I år handler det om lege med nye venner. Det er ikke noget hverken læsekonsulenterne eller lærerne har planlagt. Det var et ønske, der kom fra børnene selv.

”For os giver det allerbedst mening at spørge børnene, der står midt i det, hvad de har brug for. De har peget på vigtigheden af at vide, at de ikke er alene. At der er rigtig mange børn, der oplever det samme som dem selv. Som hjemsted for Børnenes Hovedstad skal vi forebygge og screene, så godt vi kan og efter de bedste metoder, der findes. Og mens vi gør det, skal vi sikre, at de børn, vi har fokus på, trives,” fortsætter Bjarne Larsen.

To lokale skoler deltager i nationale forskningsprojekter, så skolerne bliver klogere på den mest effektive metode til at støtte børn med ordblindevanskeligheder. Alle skoler i kommunen arbejder i dag systematisk og differentieret med indsatserne og med en bred vifte af metoder.

 

Tidlig indsats

Undervisningsministeriet oplyser, at der udvikles en ny klassebaseret screeningstest for læsevanskeligheder, som alle elever skal gennemføre i 1. klasse. Det skal medvirke til, at skolerne bedre kan identificere elever med læsevanskeligheder og yde faglig støtte til disse elever. Screeningen af læsevanskeligheder skal også bidrage til, at skolerne får et bedre fagligt grundlag for at identificere de elever, der har behov for at gennemføre risikotest for ordblindhed. Screeningstesten bliver indarbejdet i den kommunale evalueringsplan.

 

Fakta:

Trivselsdag for børn med ordblindevanskeligheder. Deltagelse af ca. 60 elever fra 5 skoler (Lynghedeskolen afd. Søndre og afd. Stenderup, Vestre Skole, Hejnsvig Skole, Billund Skolen og Sdr. Omme Skole). Eleverne ledsages af deres lærere.
Efter morgenbrød var der fire forskellige værksteder med eksempelvis teambuilding, rundkredslege og tips&tricks. Efter en frokost fortsatte børnene legene udenfor