Forsøg med sommergågade i Grindsted Bymidte skal give rum og plads til liv og aktiviteter

orsøget med 'sommergågade' er en del af arbejdet med at udvikle Grindsted bymidte med fokus på mere liv og aktivitet, hvor blandt andet ophold i og brugen af byens torve er i fokus. Foto: Johnny Madsen (JMD-foto)

Billund Kommune og Grindsted Handel er gået sammen i et forsøg, om mere liv og aktivitet og færre biler i bymidten omkring det centrale torv. Forsøget løber over tre måneder, fra 1. juni til 4. september, hvor der arrangeres musik på Torvet hver fredag.

Forsøget med ‘sommergågade’ er en del af arbejdet med at udvikle Grindsted bymidte med fokus på mere liv og aktivitet, hvor blandt andet ophold i og brugen af byens torve er i fokus. Foto: Johnny Madsen (JMD-foto)
Denne sommer sættes der ekstra fokus på livet i Grindsted bymidte, når Grindsted Handel arrangerer musik hver fredag, og en del af Borgergade spærres af for gennemkørende trafik i en periode på 3 måneder hen over sommeren.

Vi ønsker at teste af, hvad mindre gennemkørende trafik kan gøre for aktiviteter og brugen af Grindsted bymidte. Når vi gør det som et testforsøg, har vi mulighed for at evaluere på effekten og vurdere om det er noget vi skal arbejde videre med udtaler Simon Nicolajsen Jørgensen, Formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

Forsøget er en del af projektet GrindSTEDET og ”Frie bymidter”, hvor Billund Kommune arbejder med at udvikle Grindsted bymidte med fokus på mere liv og aktivitet, hvor blandt andet ophold i og brugen af byens torve er i fokus.

 

Et stærkt samarbejde

For at understøtte forsøget med sommergågade er det vigtigt at der bakkes op lokalt, og derfor er både Grindsted Handel og Billund Kommune aktive partnere i forsøget, hvor muligheden for at opleve noget ekstra i bymidten hen over sommeren nu er væsentligt øget. Sommergågaden er en yderligere forlængelse af Grindsteds sommerbyrum, som for fjerde år pryder Torvet, og skaber sommerstemning i byen.I forsøget med sommergågade bliver det undersøgt om mindre biltrafik i bymidten har en effekt på brugen af Torvet, mere ophold i bymidten og øget tryghed for børnefamilier. Derudover evalueres der på om forsøget har en positiv betydning for byens detailhandel.

Vi vil som handelsstandsforening gerne være med til at skabe en levende og attraktiv bymidte, og vi håber på at dette forsøg kan være med til at trække flere besøgende og handlende til. Vi er spændte på effekten af sommergågaden og hvad folk siger til udvidelsen af sommerbyrummet i Grindsted og de aktiviteter vi har planlagt for sommeren udtaler Jonas Pedersen, Formand for Grindsted Handel

Både Grindsted Handel og Billund Kommune håber, at byens borgere vil tage godt imod forsøget og bakke op om bymidtens aktiviteter hen over sommeren.

 

Fakta:

  • Dele af Borgergade afspærres i perioden 1. juni til og med 4. september 2023.
  • Forsøget med sommergågade er den del af projektet ”Frie bymidter” hvor Billund Kommune sammen med en række samarbejdspartnere og interessenter arbejder med udviklingen af Grindsted Bymidte med fokus på mere liv og aktivitet i bymidten.
  • Det vil stadig være muligt at køre til bymidten via Vestergade mod Nørregade og i Borgergade mellem Apotekertorvet og Birketorvet.
  • Cyklende vil stadig have mulighed for at cykle igennem Borgergade. Dog opfordres det til, at man viser hensyn til gående og aktiviteter i området.
  • Man kan læse mere om projektet GrindSTEDET og ”Frie bymidter”, det midlertidige sommerbyrum ”Grindsted Bymidteoase” samt afspærringen af Borgergade på www.grindstedet.dk
  • Har man ris eller ros til projektet eller gode idéer er man altid velkommen til at skrive til grindstedet@billund.dk
  • Inden for nærmeste fremtid vil berørte adresser få yderligere besked via e-boks.