Onsdag den 24. maj kl. 19.30 er der Soldatervenneaften i Kronen, Solvej 1 i Grindsted

Foto: René Lind Gammelmark

Onsdag den 24. maj kl. 19.30 er der Soldatervenneaften i Kronen, Solvej 1 i Grindsted. Det starter kl. 19.30

Soldaterhjemsleder Troels Moesgaard fra Holstebro kommer og fortæller. Soldaterhjemmet i Holstebro ligger 100 fra Jydske Dragonregiments hovedvagt. Soldaterhjemmet er ud over soldaterhjem for de værnepligtige, også et midlertidigt hjem fro 4 veteraner, idet der er soldaterrekreation ved siden af soldaterhjemmet.

Der er kaffebord til 20,- kr. og et lotteri med fine gevinster fra lokale erhvervsdrivende i Grindsted til fordel for KFUM’s Soldaterhjem.