Holdningsændring kræves for at løse fremtidens velfærdsopgaver

Mere end 400 borgere havde booket plads til borgerkonferencen - Foto: Marianne Thorø

Af Marianne Thorø

 

Holdningsændring, mod og frivillighed

Det blev i høj grad kodeordene, da mere end 400 borgere onsdag aften var samlet i MAGION til konference om fremtidens velfærd.

Billund kommune stod bag arrangementet, der bød på input og fakta omkring den velfærd, vi møder i fremtiden.
For den er udfordret, er alle enige om. Antallet af ældre over 80 år stiger eksplosivt over de kommende år og samtidig falder antallet af de personaler, der skal tage sig af dem.

 

Indbudt panel

Konferencens indbudte panel repræsenterede både de innovative løsninger vi kan tage i brug, de frivillige kræfter der måske skal være med til at løse opgaven, det faglærte personale og de pårørende til fremtidens ældre.

Panelet var i høj grad enige om, at hele tankegangen om fremtidens ældrepleje skal ændres. Der skal flere frivillige på banen for at bevare velfærden, som unægtelig kommer til at ændre sig fra den form vi har den i dag. Og sådan en ændring kræver mod at gennemføre mente panelet – og formand for det politisk ansvarlige udvalg, Voksenudvalget, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, er enig:

– Jeg ser det som et paradigmeskifte vi står overfor hvor vi går netop fra det her med at tænke “jeg” til at tænke “vi”. Og det skal vi hjælpe hinanden med, for det er virkelig svært. Men det kan lykkes! For vi gør det jo både af nød, men forhåbentlig nok også af lyst, når vi ser at det virker. Og det virker først når vi kan være noget for andre, for som der også blev sagt i et af oplæggene, så har vi brug for at være noget for andre, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup.

Hun var rigtig glad for aftenens fremmøde:

– Det er super dejligt og det er virkelig overvældende at der var så mange. Men det siger jo også noget om at det er en vigtig dagsorden som vi har sat på programmet i aften, siger udvalgsformanden.

Ældreminister Mette Kierkgaard havde lavet en video til dagens konferencedeltagere. – Foto: Marianne Thorø

Tovholder på dagens konference var journalist og foredragsholder Karen Lumholt. – Foto: Marianne Thorø

Foto: Marianne Thorø

60-årige Christine Feldthaus vil slet ikke kaldes senior. Hun mener i stedet “seenagers” er et meget bedre ord. – Foto: Marianne Thorø

Christine Feldthaus bød på skarpe holdninger og måske også lidt provokationer. – Foto: Marianne Thorø

Der var musikalsk indslag fra to lokale musikere, Carla og Marinus.- Foto: Marianne Thorø