Digital psykiatri rykker ud for enden af grusvejen

Café JydepottenFoto: René Lind Gammelmark

For mennesker i psykisk mistrivsel kan det være vanskeligt at fastholde behandlingen og få den psykiatriske hjælp og nødvendige støtte, hvis de bor i landområder. Derfor vil KFUM’s Sociale Arbejde nu med støtte på 4,6 millioner kroner fra VELUX FONDEN gøre det muligt via videosamtaler at modtage fleksibel og individuelt tilpasset behandling i trygge, velkendte rammer.

 

Projektet Social Digital Lab – digital psykiatri til socialt udsatte

Projektet vil de kommende tre år hjælpe og støtte mennesker i udsatte livspositioner, som lever med psykisk sygdom, og som har komplekse sociale udfordringer. Projektet vil udvikle, afprøve og implementere en metode til at give mennesker mulighed for at fastholde behandling og få den psykiatriske og øvrige hjælp og nødvendige støtte, de har behov for.

 

Opdyrkning af et unikt samarbejde og nye arbejdsgange

Projektet vil opdyrke et unikt samarbejde og nye arbejdsgange, som er målrettet afprøvning og forankring af digitale tilbud som videosamtaler i behandlingsforløb, så socialt udsatte patienter kan modtage fleksibel og individuelt tilpasset behandling over distancen i KFUM´s Sociale Arbejdes væresteder og sociale caféers trygge, velkendte rammer og med støtte fra caféens personale og frivillige.

– På længere sigt er tanken også som led i vores Social Drive Out at bringe hjælpen ud for enden af grusvejene, ud i skovene til fx veteraner og i det hele taget gøre det lettere for mennesker med psykiske udfordringer, som lever i landdistrikter, at holde kontakt med psykiatrien, siger udviklingschef Michael Aagaard Seeberg fra KFUM’s Sociale Arbejde i en pressemeddelelse.

Projektet er et partnerskab mellem KFUM’s Sociale Arbejde, Center for Digital Psykiatri og psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Målet er, at det nye tiltag kan tilbyde målgruppen større tryghed og medbestemmelse i behandlingsforløb, øge deres oplevelse af sammenhæng på tværs af sektorer, øge patienttilfredsheden, forebygge tilbagefald og fastholde dem i deres psykiatriske behandling. Samtidig vil fællesskabs-støttende aktiviteter båret af frivillige blive træningsbane sammen med behandlingsforløbene i tilknytning til yderligere støtte og hjælp i fx økonomirådgivning, retshjælp og konfliktmægling.

 

Velux Fonden har bevilliget 4,6 mio. kr. til indsatsen, som blandt andet forankres i fire af KFUM’s Sociale Arbejdes væresteder: Café Jydepotten i Grindsted, Café Parasollen i Viby ved Aarhus, Café Perlen på Mors og værestedet Kilden i Hurup.

Allerede i dag hjælper og støtter medarbejdere og frivillige i KFUM’s Sociale Arbejdes 28 væresteder og sociale caféer mennesker med psykisk sygdom. Det foregår blandt andet som bisiddere i kontakten med jobcentre og socialforvaltninger, hvor den psykiske sygdom kan stå i vejen for en bedre livssituationen. Brugerne får desuden hjælp til at indgå i fællesskaber og blive motiveret til behandling.

Programchef Vibeke Lybecker fra det sociale uddelingsprogram i VELUX FONDEN siger:

– Vi ønsker at være med til at give civilsamfundet og offentlige indsatser ny viden og indsigt, der kan kvalificere indsatsen for mennesker i psykisk mistrivsel.