Ny type fjernvarme mulig for alle landsbyer i Billund Kommune

PR-Foto: Termonet Danmark

En ny slags fjernvarme kan nå ud til byområder og landsbyer i Billund Kommune, der ikke kan få traditionel fjernvarme. Det kan ske via et termonet baseret på lokal jordvarme eller overskudsvarme. Der findes i Danmark allerede 12 mindre termonet. Nye termonet, som dækker hele landsbyer og op til 200 boliger, er under etablering og planlægning både på Sjælland, Fyn og i Jylland.

Søren Skjold Andersen, der er formand for den almennyttige forening Termonet Danmark siger: ”Mange områder i Billund Kommune, som er udset til individuel varmeforsyning, vil alligevel godt kunne få fjernvarme, hvis det baseres på termonet.” Som eksempel nævner han et anlæg i den nordlige del af Silkeborg, hvor 14 nyere huse og ét eksisterende forsynes fra 6 lodrette jordvarmeboringer skriver Termonet Danmark i en pressemeddelelser.

 

Enorm interesse blandt borgere

Krigen i Ukraine og de høje gaspriser har tydeliggjort behovet for stabile lokale energiløsninger. Henrik Bielefeldt fra rådgivningsvirksomheden Sustain Solutions deltager i borgermøder over hele landet, hvor kommuner vil understøtte lokal varmeforsyning baseret på termonet: ”Der er enorm interesse blandt borgerne, og kommunerne har brug for hjælp til at få screenet de lokale forhold. Det nemmeste, hvis et varmeselskab i nærheden vil engagere sig, men i øjeblikket forholder de sig tøvende, fordi det lovmæssige grundlag er uklart,” siger han.

 

Fjernvarme i uisolerede rør

Når fjernvarme baseres på termonet, består ledningsnettet af uisolerede plastikrør. Som del af forsyningsnettet placeres varmepumper i de enkelte huse, hvor temperaturen hæves til cirka 60 grader. Henrik Pennerup fra WSP, der rådgiver forsyningsselskaber og kommuner om både traditionel fjernvarme og termonet, siger: ”I landdistrikterne er termonet en oplagt løsning. I modsætning til traditionel fjernvarme er der er ikke varmetab i rørene, og man kan gemme overskudsvarme i jorden. Og hvis der er lokal spildvarme, er det nemt at udnytte i et termonet.”

PR-Foto: Termonet Danmark

Oplagt løsning mange steder

Termonet Danmark skønner, at der i Danmark er potentiale for måske 2000 større og mindre termonet. Det drejer sig især om landsbyer, men termonet kan også være en løsning i nærheden af større byer, hvor områder er udpeget til individuel varmeforsyning.

Jesper Jøns Rømer fra Damgaard Rådgivende Ingeniører, som projekterer fjernvarme- og termonetløsninger mange steder i Danmark, siger: ”I yderområder vil termonet ofte være billigere end traditionel fjernvarme, og nogle gange er det eneste reelle mulighed. Det gælder både i nye udstykninger og i eksisterende byområder. Generelt er termonet baseret på jordvarme en bedre løsning end luft-baserede varmepumper, der mister en stor del af deres effektivitet om vinteren, når luftens temperatur falder.”

 

Kommunegaranti

Normalt etableres fjernvarmeanlæg med kommunal garanti, som sikrer nem finansiering. ”Vi håber, at denne brik snart falder på plads i forhold til termonet,” siger Søren Skjold Andersen fra Termonet Danmark. Mange kommuner har nemlig trykket på pauseknappen og venter på en klar melding om termonet fra Energistyrelsen.

Søren Skjold Andersen opfordrer engagerede borgere og varmeselskaber til at henvende sig til deres lokale folketingsmedlemmer: ”Man kan fortælle dem, at fjernvarme via termonet er en vigtig brik, hvis den grønne omstilling skal nå ud i landdistrikterne, hvor der ikke er udsigt til traditionel fjernvarme.” 

”Det vil undre os meget, hvis den nyeste type fjernvarme, der kan nå ud overalt i landdistrikterne, får dårligere vilkår end traditionel fjernvarme. Spørgsmålet skal afgøres af partierne bag 2022-klimaaftalen, og vi har fået at vide, at det vil ske inden sommerferien,” siger Søren Skjold Andersen. Han inviterer både kommuner, virksomheder, organisationer og private, der arbejder for udbredelse af termonet, til at melde sig ind i Termonet Danmark, som er en almennyttig forening.