Dosispakket medicin skal øge patientsikkerheden i Billund Kommune

Sådan ser en rulle af dosispakket medicin ud. Foto: Apotekerforeningen /Rune Pedersen

Nu skal det være slut med, at hjemmesygeplejen skal sidde og putte piller i doseringsæsker hjemme hos borgerne. I stedet skal apoteket dosispakke medicinen. Det nedsætter nemlig risikoen for fejl betydeligt, ligesom det er mere hygiejnisk og borgeren betaler kun for den medicin, der reelt er brugt

I dag bruger hjemmeplejen meget arbejdstid på manuelt at putte piller i doseringsæsker. Men den tid kan bruges bedre, hvis medicinen i stedet bliver dosispakket. Derfor har Billund Kommunes Voksenudvalg besluttet, at så mange som muligt af de borgere, der i dag får hjælp til medicindosering, skal overgå til dosispakket medicin.

Det betyder, at apoteket maskinelt pakker medicinen i dosisposer til en borger i en rulle til 14 dages forbrug. På hver pose er påtrykt patientens navn, cpr-nummer, medicinangivelse samt angivelse af, hvornår medicinen skal tages. Det er både mere hygiejnisk, at pillerne ikke kommer igennem flere hænder, og det giver borgeren et godt overblik over sin egen medicin.

”Det er langt mere trygt for borgeren. Det er nemt at se på poserne, om man har husket at tage sin medicin, men i den anden ende sker der også markant færre fejl. For vi undgår de menneskelige fejl, der desværre sker, når personalet på en travl dag skal sidde og tælle tabletter,” forklarer formand for Voksenudvalget, Ann Charlotte G. Vilstrup (S).

Undersøgelser viser, at der ved manuel dosering er en fejlprocent på 2-4 %, mens der blot sker fejl i 0,0002 % af de maskinelt pakkede dosisposer. Omsat til faktiske tal svarer det til, at der er 18.000-40.000 fejl pr million manuelle medicindoser og kun 2 fejl pr million maskinelt pakkede doser.

 

Udgift på 1-2 kr. pr. dag

Apoteket tager et gebyr for at dosispakke medicinen, som i øjeblikket ligger på 111 kr. pr. rulle, som rækker til 14 dage. Men typisk vil diverse tilskud og helbredstillæg gøre det markant billigere. For de fleste borgere betyder det, at prisen ender på 1-2 kr. pr. dag.

Dertil kommer, at borgeren kun betaler for den medicin, der reelt er blevet brugt og dermed sparer udgifter til kasseret medicin.

I Billund Kommune får knap 1000 borgere i øjeblikket hjælp til medicindispensering. Voksenudvalget forventer, at omkring halvdelen kan overgå til dosispakket medicin, hvilket kan frigøre tid, der kan bruges på andre opgaver.

”Den tid kan personalet i stedet bruge på opsporende og forebyggende arbejde, så vi kan tage begyndende sygdom i opløbet hos borgeren,” siger Ann Charlotte G. Vilstrup.

 

Samarbejde mellem kommune, læge og apotek

Det er hjemmesygeplejen, de praktiserende læger og apotekerne, der sammen står bag det nye initiativ. Det har krævet et stort forarbejde at få lagt en fælles plan og en afgrænsning af hvilke patienter, der er egnede til at overgå til dosispakket medicin. Det fortæller den kommunale praksiskonsulent og praktiserende læge i Sdr. Omme, Henriette Poulsen:

”Vi har sammen med hjemmesygeplejen Billund Kommune og apotekerne gjort et grundigt stykke arbejde og lagt en god plan for implementeringen af dosispakket medicin. Det store forarbejde er helt afgørende for at undgå fejlmedicinering, som kan være en potentiel meget alvorlig sag. Derfor er jeg godt tilfreds med den model, vi har udarbejdet, og jeg ser et stort potentiale for, at medicingivningen i hjemmeplejen nu bliver endnu mere sikker og effektiv.”

Det er ikke kun Billund Kommune, der ser et potentiale i dosispakket medicin. På nationalt plan er der også et stort fokus på området. Det nye initiativ implementeres etapevist i hele kommunen ved de borgere, der får kommunens hjælp til medicindosering. Det er lægen, der vurderer, om en borger er egnet til at få dosispakket sin medicin, og som kan ordinere medicinen skriver kommunen i en pressemeddelelse.