Sanders Historiske Hjørne: Knud Børge Madsen

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christense

29. august 1943, Knud Børge Madsen (27.04 1921 – 29.08 1943) og Altid frejdig når du går

 

Kæmp for alt, hvad du kært

dø om så det gælder!

Da er livet ej så svært,

døden ikke heller!

 

Altid frejdig når du går, hvor det 3. vers er citeret her ovenfor, blev oprindeligt skrevet i 1867.

Sangskriveren hed Christian Richardt (1831-1892) og sangen var skrevet til syngespillet ’Tornerose’. Musikken blev komponeret af C. E. F Weyse, og han komponerede, i følge ham selv så godt, at han såmænd gerne ville tage æren for hele sangen. Årsagen til at flere skriftkloge kritiserer sangen for at være overfladisk, især hvad angår dødens beskrivelse i ovennævnte vers, er jo, at den er skrevet til et syngespil, der jo pr. definition er lidt overfladisk.

De sammenlignede Altid frejdig når du går med N. F. S. Grundtvigs At sige verden ret farvel. En sang skrevet i 1844 under en meget svær depression for Grundtvig. En af Christian Richardts bedste venner var for øvrigt Georg Brandes – det gød jo lidt olie på de oprørte vande.

 

Fik stor betydning for fritidskæmperne

Under den tyske besættelse (1940-45) fik den stor betydning for mange frihedskæmpere og citeres f.eks. i mange afskedsbreve fra de modstandsfolk, der skulle eksekveres ved pelotonen. Ligeledes blev Altid frejdig når du går sunget i Ryvangen ved begravelsen af en lang række frihedskæmpere efter krigen. Ja den var vel flittigere citeret end nationalsangen. Skal man endelig komme med en kommentar til sangen må det være omkring temaet i ’Tornerose’. Ligesom den danske modstand lå Tornerose jo i mange år og snuede bag den høje tjørnehæk.

 

Søndag den 29. august 1943

Søndag den 29. august 1943 er Altid frejdig når du går med garanti blevet sunget blandt de soldater og marinere der var i åben ildkamp med værnemagten. Søndag den 29. august 1943 ophørte såvel den danske regering som rigsdagen nemlig med at fungere. Herefter indførte den tyske besættelsesmagt militær undtagelsestilstand. Denne søndag kaldes ofte en smule fejlagtig for ophøret for forhandlings- og samarbejdspolitikken med det Tredje Rige.

Årsagerne til de rebelske begivenheder hin august søndag i 1943 skal findes såvel inden for som uden for Danmarks grænser. Udenrigspolitisk skal årsagen findes i de alvorlige tyske nederlag på såvel Østfronten som Middelhavsfronten i juni og juli samme år. Disse storpolitiske begivenheder påvirkede danskerne væsentligt. Der bredte sig hurtigt en fejlagtig national stemning af, at krigen ville være forbi i løbet af efteråret/vinteren 1943.

 

Bød besættelsesmagten trods

Dette påvirkede den danske befolknings lyst til at byde besættelsesmagten trods. Sabotageaktivitet fra modstandsbevægelsens side steg markant i juli 1943. Målene var virksomheder, der arbejdede eller leverede til besættelsesmagten, samt det danske jernbanenet. Sabotageaktioner i fx. Esbjerg affødte lokale tyske sanktioner og udgangsforbud. Man nærmede sig oprørslignende tilstande i flere danske byer. I juli eskalerede modstandsbevægelsens aktiviteter til et for krigen meget højt niveau. Opfordringer i større byer om strejker og opfordringer til at genere værnemagtens soldater mest muligt stod modstandsbevægelsens folk også for. Til sidst måtte den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark Werner Best stå skoleret for Adolf Hitler i Berlin.

 

Operation Safari

Operation Safari blev herefter sat i værk af Hermann von Hanneken. Hermann von Hanneken var øverste chef for de tyske væbnede styrker i Danmark. Operation Safari var tyskernes plan for afvæbning af den danske hær og flåde den 29. august 1943. Tyskerne anså såvel de antityske danske officerer i hær som flåde som en sikkerhedstrussel mod den tyske værnemagt. Ved en eventuel allieret invasion på den danske Nordsø kyst regnede tyskerne med at danske hærenheder ville kæmpe på allieret side.

Her kommer kornet Knud Børge Madsen fra Grindsted så ind i billedet.

Han var søn af Asta og August Ludvig Madsen. Knud Børge Madsen arbejdede hos grosserer T. C. Øhlenschlæger og i sin fritid var han patruljefører i FDF i Grindsted. Han blev værnepligtig i Prinsens Livregiment i Viborg i 1940erne. Her blev Knud Børge senere officerselev, en såkaldt kornet. Den 29. august 1943 befandt dele af Prinsens Livregiment sig på Kurhotellet Nyborg Strand i Nyborg by. Kurhotellet blev angrebet af den tyske værnemagt og de danske soldater gik til modangreb. Der opstod brande på hotellet og flere soldater mistede livet. Her i bland Knud Børge Madsen.

Knud Børge Madsen

Privatfoto

80 år siden

I år er det 80 år siden, at Grindsted borgeren satte sit liv til i kamp for Danmark. Efter krigen rejste Krigsministeriet og Grindsted sogns beboere et mindesmærke for kornetten. Hans FDF kollegaer hjalp til ved den efterfølgende begravelse Hvert år den 29. august nedlægges af Jyske Dragonregiment fra Holstebro en krans på Knud Børge Madsens grav til minde om en af de danske der ydede en heltemodig modstand. Og det gøres der også i morgen, hvor mindehøjtideligheden med Dragonregimentet fra Holstebro, Besættelsessamling Grindsteds Venner (BEGV) og Grindsted Kirke højtideligholder begivenhederne den 29. august for 80 år siden. Højtideligheden starter kl. 9.00 i Grindsted Kirke, 9.45 er der kransenedlæggelse og klokken 10.00 slutter den lille mindehøjtidelighed. Så vel mødt.