Billund Ældreråd er ikke tilfreds med en reduktion af plejeboliger

Billund Plejecenter - Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Billund Ældreråd skriver i en pressemeddelelse følgende:

 

I budget 2024 i Billund Kommune er der lagt op til en reduktion af plejeboliger med 28-34 boliger.

Situationen i Billund Kommune er, at vi har ledige boliger og dermed en ekstra udgift. Disse midler kan naturligvis bruges bedre.

Forslaget om reduktion med 28 boliger frem mod 2025 og 34 i 2030 mener Ældrerådet dog er meget voldsomt.

 

Den 22. august 23 var der 8 ledige boliger.

Iflg. strukturanalysen har Billund Kommune 24 boliger mere i forhold til landsgennemsnittet. Det vil betyde, at Billund Kommune med sin reduktion vil komme under landsgennemsnit. Det er ikke rimeligt.

 

I analysen af plejeboliger står der, at reduktionen af 28-34 boliger vil have indvirkninger på serviceniveauet og ventelister. Det antages at ventelisterne vil blive længere. Der står også, at kriterierne for visitation til plejebolig skal ændres.

 

Ældrerådet henstiller, at Billund Kommune vælger en mere balanceret afgørelse på antal af plejeboliger.

 

Ældrerådet har derfor afgivet følgende høringssvar:

Ældrerådet har forståelse for, at der lukkes et antal plejeboliger, men henstiller til, at man under ingen omstændigheder kommer under landsgennemsnittet i forhold til det samlede antal plejeboliger.

Ældrerådet henstiller desuden til, at de frigivne midler ved lukning af plejeboliger forbliver på Ældreområdet.