Stenderup-Krogager får nyt busstoppested

Stenderup-Krogager får nyt busstoppestedDet nuværende stoppested mod Grindsted - Foto: René Lind Gammelmark

Stenderup-Krogager får nyt busstoppested på Tingvejen

Nu begynder arbejdet med at opføre et nyt busstoppested i Stenderup-Krogager. 

Dermed bliver det mere sikkert for busser at holde ind og samle skolebørn op.
Når busser på rute 30 i Sydjylland stopper op for at samle passagerer op i Stenderup-Krogager, så har de ikke meget plads at brede sig på. Det betyder, at de delvist er nødt til at holde på kørebanen, så bagvedkørende trafikanter ikke kan komme forbi, hvilket har skabt flere farlige situationer.

Derfor går Vejdirektoratet nu i gang med at etablere en buslomme på begge sider af Tingvejen, så den trafikerede strækning bliver mere sikker for trafikanter.

Stoppestederne der i dag er på tingvejen bliver flyttet til krydset ved Ansager Landevej, hvor der etableres buslommer og fortov langs Tingvejen. Derefter bliver de to eksisterende stoppesteder ved Egebjerg Landevej nedlagt.

 

Stenderup-Krogager får nyt busstoppested

Det nuværende stoppested mod Esbjerg – Foto: René Lind Gammelmark

Starter på opgaven mandag

Entreprenøren tager hul på opgaven mandag 4. september, og Vejdirektoratet forventer, at det nye busstoppested er klar til at blive taget i brug sidst i oktober.

”Der har længe været et ønske om at få lavet buslommer på Tingvejen, så det er glædeligt, at vi nu kan komme i gang. Det er en travl strækning, så det er vigtigt, at sikkerheden er i orden. Når de nye buslommer står klar, er det slut for bagvedkørende med at svinge over i den modsatrettede kørebane for at foretage overhalinger,” siger Niklas Hovmøller Sørensen, der er projektleder ved Vejdirektoratet.

 

Information til trafikanterne

Arbejdet med at bygge buslommen foregår ved, at arealet bliver ryddet for at gøre plads til det nødvendige jordarbejde, hvorefter der bliver udlagt asfalt og fortov.

Mens arbejdet står på, vil det have påvirkning på trafikken, hvor der kan opstå kødannelse i myldretiden. Begge kørebaner er åbne, og der er ikke planlagt spærringer. Der vil dog blive skiltet med nedsat hastighed.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for naboer og trafikanter.

Foto: Billund Kommune

Fakta om projektet

Projektet udspringer af Infrastrukturplan 2035, hvor der er afsat 50 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til at skabe bedre busfremkommelighed i hele landet.

Entreprisen er udbudt under det dynamiske indkøbssystem LOK-FOR, hvor små og mellemstore entreprenørvirksomheder kan byde ind. Udbuddet blev vundet af Freiberg Gruppen skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.