Kommunen opfordrer: Kom med dine idéer og forslag – ny planstrategi skal i offentlig høring

Foto: René Lind Gammelmark

Billund Kommunes planstrategi sætter retning for en langsigtet udvikling af kommunen, og kommunalbestyrelsen har godkendt, at en ny version nu er sendt i offentlig høring. Borgmester Stephanie Storbank er optaget af dialog med kommunens borgere – både i byer og landdistrikter, institutioner og virksomheder. Hun håber derfor, at alle interesserede vil sende deres idéer og bemærkninger til kommunen.

Udviklingsstrategien er stadig Fremtidens Legeplads. Det harmonerer med, at Billund Kommune huser nogle af Nordeuropas mest kreative virksomheder og turistattraktioner, som side om side med 500 foreninger skaber legende aktiviteter med sammenholdet i fokus rundt i hele kommunen. Det gælder både i forhold til fællesskaber, sundhed og oplevelser på tværs.

”Som Fremtidens Legeplads skal Billund være en kommune, der udvikler sig ved at være undersøgende, nysgerrig og ambitiøs. Billund Kommune skal være det bedste sted at bo for børn og familier med børn, og med Fremtidens Legeplads sætter vi ambitiøse mål, som skal understøtte stærke byer, erhvervsliv og velfærd – både nu og i fremtiden”, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune, og fortsætter:

”Vi er nysgerrige på at prøve nyt, mens vi inddrager og samskaber med borgere, frivillige og virksomheder, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger for vores lokalsamfund. Vi er i kommunalbestyrelsen meget optaget af at modtage så mange input som muligt, og jeg håber derfor, at alle interesserede vil gøre brug af høringsmuligheden”.

Udover udviklingsstrategien Fremtidens Legeplads er Trekantområdets fælles planstrategi indarbejdet, så der tages hånd om de temaer, der skal revideres i den fælles kommuneplan. Derudover indeholder planstrategien en oversigt over de temaer, der skal revideres i kommuneplanen for 2025-2037.

Den offentlige høring finder sted fra den 6. september til den 1. november 2023 (i alt 8 uger). Du kan læse Planstrategien og give din mening til kende i høringsmaterialet.

Fakta

  • Det er et krav, at planstrategien revideres inden udgangen af andet år i en valgperiode.
    • Den reviderede planstrategi inkluderer en beskrivelse af, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Revisionstemaerne er blevet til med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens strategiseminar i 2023 og på baggrund af forvaltningens anbefalinger.

Efter høringsperioden vil kommunalbestyrelsen tage stilling til om planstrategien for 2023 skal endeligt vedtages. Derefter starter arbejdet med at revidere kommuneplanen, da planstrategien sætter retningen for kommende ændringer i kommuneplanen